לאחר יותר משנה של דיונים, ועדת הכספים צפויה לאשר בישיבתה ביום רביעי את שינוי מבנה הבעלות של הבורסה לניירות ערך. בהנהלת משרד האוצר לא רוו נחת מהסחבת באישור המהלך החיוני להגדלת מחזורי המסחר והעניין בבורסה, וזאת הסיבה שגורמים באוצר, בהם המנכ"ל שי באב"ד, לחצו כדי להביא להשלמת המהלך.

מטרת הרפורמה היא להגדיל את מחזורי המסחר בבורסה ולהרחיב את מספר החברות הרשומות למסחר. דבר זה יושג באמצעות הפרדת הבעלות לחברות והפיכת הבורסה לתאגיד למטרות רווח. במהלך הדיונים שנערכו בשבוע שעבר קרא יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), למנכ"ל האוצר ולאנשי משרדו לשקול להוריד לפרק זמן של חמש שנים את המס על רווחי היתר בבורסה. גפני הודיע שבכוונתו לפנות בעניין לשר האוצר עוד לפני ההצבעה השבוע.

יצוין כי המהלך נתמך על ידי יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, שהעלה את הרעיון כבר לפני חצי שנה. האוזר סבור כי הפחתת המס על הבורסה תייצר חלופה למשקיעים בתחום הנדל"ן ותפחית את הלחץ בשוק זה. ביחס לשינוי מבנה הבורסה סבור האוזר שמדובר במהפכה. לדבריו "כל הבורסות בעולם המערבי עשו בדיוק את אותו שינוי. המהלך יוביל להורדת עמלות של עשרות מיליוני שקלים מדי שנה". אלא שמנהל רשות המסים, משה אשר, מתנגד לכך בחריפות וסבור שנוכח אתגרי הגבייה אסור לעודד דווקא בעיתוי הנוכחי את הפחתת מסי הבורסה. עם זאת הוא אינו שולל אפשרות להפחתת המיסוי על הכנסה.

למרות התמיכה בשינוי המבנה, חלק מחברי הכנסת עדיין מודאגים ביחס לעתידם של 240 עובדי הבורסה, הנהנים מרמת שכר ממוצעת של 55 אלף שקל בחודש. ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) הצרה על כך שאין הסדר עם העובדים. "בכל שינוי דרמטי שנעשה בשנים האחרונות, הגיעו לישורת האחרונה לאחר השגת הסכם עם העובדים", הוסיפה יחימוביץ'. "השמועות הרווחות הן שמדובר בעובדים שמשתכרים הרבה, אך גם עובדים שמשתכרים טוב עושים זאת בזכות כישוריהם וגם להם מגיעה שמירה על הביטחון התעסוקתי שלהם. הבנתי שיש כוונה להצביע על החוק לפני שמגיעים להסכם ולכך אני מתנגדת". ח"כ גפני עצמו הכחיש את הכוונה הזו. עם זאת, הוא פנה לנציגי ההסתדרות ואמר שאין בכוונתו לעכב יותר מדי את אישור שינוי מבנה הבורסה אלא אם זכויות העובדים ייפגעו באופן ממשי. גם יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, הבהיר שחייבים להגיע להסכמות והעריך כי יידרשו פשרות מסוימות. יו"ר ועדת הכספים דרש למחוק מנוסח החוק את הצורך בהסכמת שר האוצר למתן "היתר החזקה" ולמתן רישיונות להפעלת הבורסה ומסלקה של גוף מסוים בבורסה, ולהותיר את העניין בידי רשות ניירות ערך. לגבי הפיקוח על העמלות אמרה חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "לנגידה יש את הסמכות לקבוע את כל העמלות, כולל על ניירות ערך. אנחנו מאמינים שנכון יותר לעודד את התחרות ולא לקבוע רגולטורית מגבלות על העמלות. הבורסה תחויב לפרסם השוואה של העמלות בפורמט בר השוואה. בכל מקרה, אם נראה שיש פערים גדולים בין עמלות הבנקים לגופים החוץ־בנקאיים, נתערב", הוסיפה בר. בסיכום קרא ח"כ גפני לאנשי הרשות והאוצר להגיע עוד השבוע להבנות ולהסכמות עם הבנקים ועם איגוד החברות הציבוריות.