ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה אתמול לקריאה שנייה ושלישית את חוק מוסר התשלומים לספקים. החוק יחול על גופים מתוקצבים, על תאגידים עירוניים ועל גופים ממשלתיים אחרים - ויוצא אל הפועל לאחר שנים של דחיות. החוק מחייב לשלם לספקים הפועלים במסגרת עסקים קטנים ובינוניים לא יאוחר מ־45 יום ממועד קבלת החשבונית. ואולם אם נקבע בחוזה שמועד התשלום יהיה קצר יותר, יחויב הגוף הממשלתי לעמוד בלו"ז הנקוב בחוזה.

עם זאת, יהיו יוצאים מן הכלל. החוק החדש לא יחול על גופים הקשורים למשרד הבריאות כמו קופות חולים ובתי החולים. זאת ועוד: במקרה שמדובר בעבודות בנייה, התמורה תשולם לא יאוחר מ־85 יום ממועד החשבונית. שר הכלכלה והתעשייה ושר האוצר רשאים בתוך שנתיים מכניסת החוק בהתייעצות עם השרים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לקבוע פטור מלוחות הזמנים לתשלום. תחילת החוק הוא 90 יום מיום פרסומו והוא יחול רק על חוזים חדשים.

"מהלך היסטורי - החלש יפסיק לסבסד את החזק"

העסקים הקטנים מקבלים תנאי אשראי בנקאי נחותים ביחס לעסקים גדולים. לפי דוחות הבנקים בשנת 2014 הם שילמו ריבית של 6.09% על הלוואות שקיבלו, לעומת ריבית של 3.04% שנגבתה מעסקים גדולים. גופים שאינם עומדים בלוחות הזמנים לתשלומים יידרשו להוסיף ריבית והצמדה וריבית פיגורים לתמורה כדי לפצות את הספק על נזקיו בשל האיחור.

ח"כ כבל אמר אתמול: "כחלק מיום העסקים הקטנים, העברתי בוועדת הכלכלה את חוק מוסר התשלומים, שישים קץ לנוהל ה'שוטף פלוס עד אינסוף', וזאת כדי להקל על מאות אלפי עסקים קטנים ובינוניים. זו בשורה אמיתית ומשמעותית למשק. מדובר בתיקון של הזנחה של שנים במגזר זה. ועדת הכלכלה בראשותי היא ביתם של העסקים הקטנים והבינוניים".

נשיא לשכת ארגוני העצמאים עו"ד רועי כהן בירך על החוק ואת האחראים הנוספים להבאתו, בהם ח"כ אלי כהן, ח"כ רועי פולקמן וח"כ שלי יחימוביץ'.

"מדובר במהלך היסטורי שיוסיף לעוצמת העסקים הקטנים. הגיע הזמן שעסקים אלה יפסיקו לסבסד את הגופים החזקים במשק באמצעות פריסת אינסופית של התשלומים", אמר.