חברת תעש מערכות, המפתחת ומייצרת מערכות נשק מתקדמות, סיימה את 2016 ברווח תפעולי של 17 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 88 מיליון שקל ב־2015. למרות הרווח, שקטע שורה של הפסדים, החברה עדיין רשמה הפסד נקי אשתקד של 180 מיליון שקל עקב הפרשה חד־פעמית של 182 מיליון שקל בגין העלויות של מימון פרישת עובדים, בעקבות העברת מפעלי החברה לנגב. תעש היא בעלת השליטה (85%) בחברה הציבורית עשו"ת אשקלון.

הרווח של תעש ב־2016 נרשם לאחר שנים שבהן התמודדה עם משבר פיננסי, שבחלקו הגדול נבע מהמעבר מיחידת סמך לחברה ממשלתית ומחיוב החברה לשאת בתשלומי הפנסיות וההלוואות, אף על פי שמבנה הונה לא התאים לכך. הדוחות הכספיים, שאושרו במועצת המנהלים בסוף השבוע, מצביעים על שיפור בכל הפרמטרים העסקיים. החברה ממתינה לסיום דוח מבקר המדינה בנוגע לרשות החברות כדי לקדם את הפרטתה.

מהדוחות עולה עוד כי המכירות גדלו אשתקד ב־12% ל־2.164 מיליארד שקל. עוד עולה כי המכירות של החברה, שלא כוללות חברות בת, גדלו ב־16% ל־1.8 מיליארד שקל. במסגרת העמקת הפעילות בשוק האמריקאי, זכתה החברה בפרויקטים יוקרתיים כמו תוכנית פיתוח של הצבא האמריקאי למערכות הגנה אקטיבית. במסגרת תוכנית ההצטיידות של צה"ל, הרוכש העיקרי של תעש, משרד הביטחון ירכוש מהחברה תחמושת בהיקף של 1.75 מיליארד שקל עד לשנת 2025.

בתגובה לדברים, אמר מנכ"ל תעש אבי פלדר כי "השיפור המתמשך נובע מצעדי התייעלות ומהבשלת מערכות חדשות, בדגש על חימוש חכם, מדויק ופתרונות המותאמים לצורכי צה"ל ולצבאות מתקדמים בעולם".