בעלי איגרות החוב באפריקה ישראל צפויים להכריע היום באופן סופי לאן תועבר השליטה בחברה, הנמצאת כיום בידי איש העסקים לב לבייב. היום נקבע המועד הפורמלי של אסיפת בעלי המניות, אולם ההצבעות על הצעת ההסדר נמשכו און־ליין באינטרנט במהלך כל סוף השבוע. על הפרק עומדות שלוש הצעות לעסקה.

התמורה הכספית בגינן דומה, וכך גם היקף התספורת בשיעור 25%. הצעה אחת היא מצד קבוצת מוטי בן משה (הבעלים של הריבוע הכחול), שחבר לבעל השליטה לבייב. ההצעה השנייה היא של האחים סיידוף וההצעה השלישית מגיעה מצד הגופים המוסדיים, שאותם מובילים קרן DK ובית ההשקעות פסגות וכלל ביטוח, שמעוניינים בהשתלטות על החברה ומכירתה בהדרגה. קבוצה זו אינה מעוניינת לראות את לבייב ממשיך להשפיע על החברה, אף כי בן משה התחייב בעבר כי אם הצעתו תתקבל הוא יכהן בתור "השותף הדומיננטי" מבין השניים.

כאמור, היקף ההזרמה הכספית המיידית לאפריקה ישראל דומה כפי שהתחייבו שלוש הקבוצות, כמו גם היקף איגרות החוב שיחליפו את איגרות החוב המקוריות, שהיקפן עומד על 2.95 מיליארד שקל. למרות זאת, יש כמה הבדלים מצד הקבוצות בכל הנוגע להיקף החברות שיימכרו והבדל נוסף מתייחס לעובדה כי קבוצת בן משה־לבייב דורשת פטור מתביעות עתידיות, דרישה שקבוצת סיידוף לא כללה בהצעתה. הקבוצה השלישית של הגופים המוסדיים סבורה כי הצעתה להשתלט על החברה מבטיחה את התמורה הגבוהה ביותר, ומבחינת המעורבים בהצעה ללבייב אין שום יתרון יחסי.

בכל שלוש ההצעות נעשו במהלך השבוע החולף "מקצה שיפורים" כדי לשפר את סיכוייהן. הגם שמדובר בהחלטה סופית, לא מן הנמנע כי גם ההכרזה הצפויה היום על הזוכה לא תהווה סוף פסוק, ואם לשפוט מתקדימי העבר, הרי שצפויים לנוגעים בדבר מאבקים משפטיים בהמשך הדרך. שני הנכסים העיקריים של אפריקה ישראל הם "פריקה נכסים", שפעילה במזרח אירופה עם השקעות נרחבות, ו"אפריקה מגורים", שמנוהלת על ידי אורן הוד ובעשור האחרון נהנתה מהבום בשוק הבנייה למגורים. שוויה הבורסאי נמוך משמעותית משוויה הכלכלי (פוטנציאל אפסייד גבוה).

הנהלת החברה בראשותו של המנכ"ל אברהם נובוגרוצקי (נובו) תומכת במכירת החברה ולא בפירוקה על ידי בעלי האג"ח. לדבריו של המנכ"ל, יש "יתרון ברור להצעות ההסדר על פני הצעת בעלי האג"ח, בזכות התמורה הכלכלית הגבוהה ורמת הוודאות הגבוהה יותר".

לדבריו, חוץ מעדיפות כלכלית בהיקף של 200 מיליון שקל בהליך מימוש בטווח קצר, רוב האפסייד המיידי בנכסי החברה כבר מגולם במחיר השוק: "פיזור הנכסים המשתקפים מהצעת בעלי האג"ח יפגע בסינרגיה בין החברות, יגביר את הסיכונים לתרחישי שינוי שליטה בחברות הבנות ויקטין את הסיכוי לתמיכה עתידית", מוסיף נובוגרוצקי, שמדגיש כי בכל הנוגע לפטור מתביעות, דרישתו של לבייב שנויה במחלוקת: "הוועדה קיבלה חוות דעת כלכלית, שלפיה - לאור העובדה כי לבעל השליטה ולנושאי המשרה קיים פטור מתביעות בגין פעולות עד 2011 ופטור עבור הפעילות ברוסיה עד למכירת אפי פיתוח, ומכיוון שמשנת 2011 לא בוצעו חלוקות דיווידנד ובעל השליטה השקיע בה סכומים משמעותיים - הערך הנוכחי של שווי הפטור מתביעות אינו משמעותי".

לסיכום, הוסיף המנכ"ל כי "הסינרגיה בין החברות של אפריקה ישראל היא הלב הפועם של הקבוצה. הקשר בין החברות היזמיות לקבלניות הוא בעל ערך מוסף גדול ולכן אופציית פירוק עלולה לגרום לירידה משמעותית בפעילות החברות וברווחיותן".