בימי אלו, בהם חופשת הקיץ ממשמשת ובאה, ישנם בני נוער רבים אשר מנצלים את החופשה על מנת לעבוד ולגייס סכום כסף למטרותיהם. ואולם, למרות שרבים מבני הנוער מנצלים את חופשת הקיץ לעבודה אין הם מודעים לזכויותיהם. במקביל, גם המעבידים במקרים רבים אינם יודעים את חובותיהם כאשר הם מעסיקים בני נוער.ישראל כמדינה אשר מקדשת זכויות אדם, שמה לה למטרה לשמור על זכויותיהם של העובדים גם אם אלו קטינים. לשם כך נחקקו חוקים ותוקנו תקנות ייחודיות להסדרת יחסי העבודה בין מעבידים לבני הנוער. כך למשל נחקק חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953. חוק זה הינו "חוק מגן" הבא להבטיח את זכויותיהם של בני נוער עובדים, בזמן שהם מבקשים להתפרנס בכבוד. החוק שם במרכזו את בני הנוער וקובע הוראות ברורות לגבי שעות עבודתם, שעות המנוחה שלהם וכו'. בנוסף לחוק זה תוקנו גם תקנות עבודת הנוער השונות. הבאות לשמור על בריאותם, חינוכם ובטיחותם של בני הנוער.


צעירים בחנות בגדים. צילום: אינג אימג'


מטרתו של טור קצר זה, הינה לשפוך מעט אור על נושא העסקתם של בני נוער, על מנת להקל על בני הנוער ועל המעבידים לדעת מהו מצבם המשפטי ומהם זכויותיהם וחובותיהם. ישנם מספר אספקטים מרכזיים הקבועים בחוקים ובתקנות, השומרים על זכויותיהם של בני הנוער העובדים. את עיקריהם נביא להלן כפי שהם משתקפים בחוק עבודת נוער ותקנותיו:

- גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער הוא 15 שנים במהלך שנת הלימודים, ו-14 במהלך חופשות.

- בני נוער שטרם מלאו להם 15 שנה, מותר להעסיק לאחר שעות הלימודים ורק בעבודות קלות.

- מכיוון שמדובר בבני נוער, החוק דורש כי טרם התחלת עבודתם, יש צורך בקבלת אישור רפואי המאשר את כשירותם לעבוד.

- בתוך 7 ימים מיום תחילת העבודה, המעסיק חייב למסור לכם הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה (שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו').

- אסור לשלם לנוער עובד שכר הנמוך משכר מינימום לנוער וזאת גם אם בן הנוער מוכן לעבוד בשכר נמוך יותר.

- שכר המינימום לנוער החל מ- 1.2017 עומד על 20.23 ₪ לשעה לנער עד גיל 16, 21.68 ₪ לנער עד גיל 17 ו- 23.99 ₪ לנער עד גיל 18.

- גם עבור תקופת "התלמדות" או "ניסיון" המעסיק חייב לשלם לכם שכר החל מהשעה הראשונה.

- כך גם עבור ימי הכנה וישיבות עבודה (כולל השתלמויות והכנות לקראת קייטנות) יש לשלם לכם על פי שעה.

- בני נוער העובדים בכל ימות השנה ולא רק בחופשות, זכאים לתשלום עבור ימי חופשה.

-  ממשכורת של נוער עובד לא מנכים (מפרישים) תשלומים עבור ביטוח לאומי וביטוח בריאות. כמו כן, במשכורות הנמוכות מ-6,505 ש"ח לנער או מ-7,277 ש"ח לנערה אין מנכים מס הכנסה.

- אסור למעסיק להעסיק בני נוער מעבר ל-40 שעות בשבוע, ובמהלך יום העבודה מעבר למכסת השעות הקבועות בחוק.
- לא יועסק נער ביום המנוחה השבועית.

- במידה ויש צורך בתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודה, על המעביד לשלם החזר הוצאות נסיעה. עבור כל יום בו הגעתם (או הייתם עשויים להגיע) לעבודה בתחבורה ציבורית, מגיע לכם החזר לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" (לפי הזול מביניהם).

- כיום, אין צורך עוד בפנקס עבודה לנוער עובד כפי שהיה בעבר. המעסיק נדרש להחזיק רק באישור רפואי בתוקף של הנער/ה וצילום תעודת הזהות של הנער או הוריו.

- אסור למעסיק להטיל על בן הנוער עונשים וקנסות כספיים, גם אם גרמו בטעות לאי אלו נזקים.

- בני נוער זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות.

- ביום עבודה בן 6 שעות ומעלה חובה לתת לנער הפסקה של 3/4 שעה לפחות , מזה 1/2 שעה רצופה.

- בני נוער זכאים לא לעבוד בשעות הלילה, למעט במקרים מיוחדים, הקבועים בחוק.

הכותב הינו עו"ד, מייסד ושותף בפירמת עורכי הדין דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוי ושות'.