חברת בזק נקנסה היום (ראשון) ב-11.3 מיליון שקלים בגלל פגיעה בתחרות בטלפון הקווי, כך נכתב באתר הבורסה. בהודעה שפורסמה הוסבר כי "נמסרה לחברה ההודעה אשר לפיה, לאחר שנמצא כי החברה הפרה את ההוראות ובהתאם לסמכות הקבועה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982 ניתנה לחברה הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי על החברה".כן צוין בהודעה, כי על החברה לפעול בנחישות למילוי הוראות משרד התקשורת בנושא שכן המשרד שוקל לפתוח בהליך נוסף באותו נושא". בהודעת בזק נכתב כי הם צפויים לטעון בתוך 30 יום נגד הטלת הקנס הכספי.המכתב שבזק שלחו לבורסה


הקנס הוטל מפני שהחברה לא יישמה את ההוראות של משרד התקשורת לפיהן בהתאם לדוח הפיקוח, לאחר שאגף פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת בדק האם החברה יישמה את ההוראות של שר התקשורת. בהודעות נכתב כי על החברה לאפשר שימוש בתשתיות שלה בשביל שחברות נוספות יוכלו לספק תקשורת קווית. נקבע כי החברה הפרה את ההוראות בכך שלא סיפקה זאת.