יו"ר הרשות לניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הורה היום (שני) על העברת תיק החקירה בעניינה של חברת בזק לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לאחר סיום החקירה ברשות ניירות ערך. במהלך החקירה נבדק חשד לביצוע עבירות פליליות ובכלל זה עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות שיבוש מהלכי משפט. החקירה נוהלה ע"י מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך ובמהלכה בוצעו חיפושים רבים ונגבו עדויות ממאות מעורבים ועדים ולוותה על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). 

שלושת החשודים המרכזיים בפרשה הם יו"ר החברה, שאול אלוביץ', המנכ"לית סטלה הנדלר ומנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר. במסגרת חקירה סבוכה, מסועפת ומרובת פרשיות זו, הגיעה מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך למסקנה כי קיימת תשתית ראייתית, לכאורה, המבססת את מעורבות החשודים המרכזיים בתיק בעבירות.

במסגרת תיק חקירה זה נחקרו מספר פרשיות הנוגעות להתנהלות חשודה של גורמים בכירים בחברות בזק, YES ו"חלל" וכן של מספר עובדי מדינה הקשורים מתוקף תפקידם בממשקי עבודה מול חברת בזק. הסעיפים המרכזיים הם קבלת כספים במרמה, הדלפת חומרי ועדה בלתי תלויה לבעל השליטה בחברה ומקורביו וקידום אינטרסים של בזק במשרד התקשורת.

החשדות הן בעיקר על ביצוע עבירות פליליות של נושאי משרה בחברות YES ובזק, אשר היו אמורים לזכות שלא כדין את בעל השליטה בחברת בזק בסך של כ-170 מיליון ש"ח. זכאותו לכאורה של בעל השליטה לסכומים אלה נגזרה מהוראות הסכם עסקת בזק – YES אשר התנה תשלומים אלה בעמידת חברת YES ביעדים פיננסיים שנקבעו. דיווחי החברה בדבר עמידה ביעדים אלה הושגו לאחר שורה ארוכה ושיטתית של פעולות מלאכותיות במערך התשלומים, הרכישות וההשקעות של החברה אשר כל תכליתן, על פי החשד, הייתה להעשיר את קופת בעל השליטה.

העברת מסמכים מודלפים, העברת מידע חסוי


עוד נכתב בהמלצות כי ישנה תשתית ראייתית בכל הנוגע להדלפות מתמשכות ושיטתיות של דיוני הוועדות הבלתי תלויות של חברת בזק אשר נדרשו לבחינת עסקאות בזק – YES ובזק - חלל. המדובר הוא בעסקאות עם בעל שליטה אשר במסגרתן התחייבה בזק לשלם לבעל השליטה בה סך מצטבר של כ-2 מיליארד ש"ח. במסגרת פרשיה זו נמצאה תשתית ראייתית להעברת מידע מהותי וחסוי מתוך דיוני הוועדה אשר היה בו כדי לחשוף בפני בעל השליטה ומקורביו את עמדות הוועדה ביחס לשלבי המו"מ השונים. עוד עולה מהחקירה כי לעיתים הנחו בעל השליטה ומקורביו את הגורמים המדליפים מתוך דיוני הוועדה לפעול בקרב חברי הועדה על מנת לקדם או לסכל עניינים בהתאם לאינטרסים שלהם בעסקה.

על פי הדברים שעולים מההמלצות, מדובר בקידום אינטרסים של בזק במשרד התקשורת תוך ביצוע עבירות על חוק העונשין וחוק ניירות ערך מצדו של מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר וכן נושאי משרה ועובדים נוספים בחברת בזק, אשר פעלו בצורה שיטתית לקידום האינטרסים של חברת בזק כאשר פעילות זו מתבצעת לא פעם תוך הסתרתה מהגורמים המקצועיים ובכלל זה המשפטיים במשרד התקשורת ומגורמים רלבנטיים במשרדי ממשלה אחרים.

פעילות זו כללה, בין היתר, העברה שיטתית של מסמכים מסווגים, ניירות עמדה פנימיים, תכתובת ומסמכים מדיונים בין-משרדיים, לרבות כאלה אשר טרם נדונו בפורומים המוסמכים. במסגרת זו נהגו גורמים בחברת בזק לעבור על המסמכים המודלפים, לתת את הערותיהם עליהם, לנסחם ולעיתים אף לכתוב אותם בכללותם והכל בהתאם לצרכיהם האסטרטגיים, הטקטיים והעסקיים.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר: "אני מודה לחוקרי הרשות על העבודה המקצועית והמאומצת שנעשתה לילות כימים על מנת להשלים את החקירה ולהעביר את התיק לפרקליטות בהקדם האפשרי. מדובר בחקירה מהמורכבות והמסועפות שהתקיימו ברשות, שכללה פעולות חקירה רבות ושימוש בטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. החקירה התקיימה במישור הסמוי ולאחר מכן במישור הגלוי בניהולו של מנהל המחלקה, עו"ד אלי לוי, באופן מוקפד, בלתי מתפשר וללא משוא פנים".