מבקר המדינה, יוסף שפירא, מותח ביקורת על התנהלות תחזוקת השירותים הציבוריים בארבע ערים המשופעות בתיירים: תל אביב-יפו, עכו, טבריה ונצרת.
"השירותים הציבוריים ומתקני הנוחות הם שירותים בסיסיים התורמיים לרווחת הציבור", מתריע שפירא – "היעדרם של שירותים ציבוריים, או תחזוקה וניקיון ירודים שלהם עלולים לפגוע במישרין בבריאותו של ציבור המשתמשים ואף ליצור מפגעים תברואתיים סביבתיים – הן לתושבי הרשות המקומית והן למבקרים לשעה בתחום המרחב הציבורי העירוני ובהם תיירים".

בתל אביב פרושים למעלה מאלף תאי שירותים ציבוריים ביותר מ-100 מתקנים. "הבדיקה העלתה, כי ברוב המתחמים חסרים שלטים המכוונים את המעוניינים אל השירותים הציבוריים", מצוין בדו"ח – "במתקנים ספורים אין כלל תאי שירותים למוגלים בניידות ובמתקנים ספורים נוספים – למוגבלים בניידות אין גישה למבנה השירותים עצמו".

שפירא מתריע עוד, כי רמת התחזוקה של השירותים הציבוריים בחופים המוכרזים בתל אביב שנתונים באחריותם של זכייני המסעדות ירודה, מכיוון שהיא מתבצעת על ידי עובד "רב שימושי". בדו"ח גם נמתחת ביקורת על תחזוקת מתקני השירותים הציבורים בערים הנוספות שנבדקו. בעכו העתיקה שניים מחמשת מתחמי השירותים נמצאו נעולים ללא סיבה וללא מידע מי יכול לפותחם. זאת ועוד, במתחם שבשוק העירוני השירותים נמצאים במבנה מיושן, שמתוחזק ברמה נמוכה.בטבריה, בשירותים הציבורים בשלושה מתחמים אין כלל תאי שירותים ציבוריים למוגבלים בניידות ובשני מתחמים נוספים התאים למוגבלים בניידות היו נעולים.
בנצרת, שגם היא עיר תיירות מובהקת, מצויים שירותים ציבוריים אך ורק בבניין העירייה, בשוק העירוני ובמתחם נוסף. מבקר המדינה מתריע עוד שבשוק העירוני רמת התחזוקה בשירותים הציבוריים היתה בינונית ומטה ורמת הניקיון היתה נמוכה ואף למטה מכך.