הוועדה למינוי דירקטורים של בנק ישראל פרסמה בסוף השבוע הודעה, שבה מתבקשים מועמדים פוטנציאלים להגיש, עד 8 בדצמבר, מועמדות לכהונה בדירקטוריון הבנק. הכישורים הנדרשים מהמועמדים הם ניסיון בתחומי החשבונאות ובתחום טכנולוגיות המידע.

למרות זאת, פרט אחד מתבלט בהודעה שפורסמה. אחד הכישורים המוזכרים לראשונה הינו היכולת לשמש גם בתפקיד יו"ר דירקטוריון הבנק. היו"ר הנוכחי, ד"ר יוסי בכר, יסיים את כהונתו לקראת סוף 2018, לאחר תשע שנות כהונה רצופות. אחד המועמדים האפשריים הינו ברוך לדרמן.