רשות ההגבלים העסקיים פנתה בימים אלה אל הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, בבקשה לקבל נתונים על פעילות בנק אגוד ובנק מזרחי טפחות. ברשות ההגבלים מבקשים לדעת אם בנק אגוד באמת תורם לתחרות ואם מיזוג אפשרי לא יפגע בלקוחות. המפקחת על הבנקים חדווה בר, שכבר הביעה את תמיכתה במיזוג, טוענת שתרומת אגוד לתחרות היא שולית וכי בכל האינדיקטורים שנבדקו, עולה שאין לו זכות קיום עצמאית.

בקשת המיזוג הועברה לרשות ההגבלים לפני כשלושה שבועות. היא מטופלת על ידי היועץ המשפטי לרשות אורי שוורץ בגלל פוטנציאל ניגוד האינטרסים של מנהלת הרשות מיכל הלפרין.

יש לציין כי הבקשה למיזוג שני הבנקים אינה שגרתית וכי היא הראשונה מסוגה ב־20 השנים האחרונות, בניגוד בקשות המיזוג ברשתות הקמעונות, שבהן כבר התפתחה פרקטיקה ונקבעו תנאים לאישור המיזוגים. מסיבה זו נדרשה התערבות הפיקוח על הבנקים, ולכן גם הטיפול בבקשה מתארך. ההחלטה הסופית בעניין תתקבל ככל הנראה לקראת אמצע 2018.

על פי ההערכות, המיזוג יאושר בסופו של דבר, בכפוף לכמה מהלכים שנועדו להבטיח אי־פגיעה ברמת השירות ללקוחות שני הבנקים ותיאום מראש של מספר הסניפים שייסגרו לאחר המיזוג. בקשת המיזוג מטופלת בצד יוזמת חקיקה שיזם ח”כ רועי פולקמן (כולנו), שעל פיה כל בקשת מיזוג שבה נתח השוק המצטבר של שני הבנקים יהיה גבוה מ־10%, תהיה כפופה לאישור שר האוצר ושר הכלכלה.