פרקליטות מיסוי וכלכלה, על דעתו של פרקליט המדינה, חתמה אתמול עם חברת "טבע" על הסדר המותנה בתנאים להפסקת הליכים, לפיו תודה החברה במעורבותה בפרשה, ותשלם קנס של 75 מיליון שקל כעיצום כספי.

כזכור, לפי ממצאי חקירה שנערכה בארה"ב, חברת טבע שילמה תשלומים מושחתים לעובדי ציבור ברוסיה ובאוקראינה, וכן ביצעה תשלומים לא נאותים במקסיקו ובכך יצרה לעצמה רווח בסך שלא פחת מ-220 מיליון דולר. חלק מתשלומים אלה, ששולמו על ידי חברות בנות זרות בבעלות מלאה של החברה, לא תוארו ברישומי החברות, אלא הוצגו כהוצאות לגיטימיות, בעוד שרישומי החברות הבנות הזרות אוחדו לדוחותיה של טבע.

בשנת 2016 נקשרה החברה בהסדר מול רשויות אכיפת החוק בארצות הברית, במסגרתו שילמה בגין מעשיה אלה, קנס והחזר הכנסות אשר הסתכמו בסך של כחמש מאות מיליון דולר.

בעקבות ממצאי החקירה בארה"ב הוחלט לפתוח בחקירה גם בישראל שתבחן את השלכות הפרשה בארץ. לפי ההסדר שנחתם, המהווה לפי החוק תחליף אפשרי להעמדה לדין, חברת טבע מודה במעורבותה בפרשה, כפי שהודתה בארה"ב, ומתחייבת לשלם את הסכום המדובר, שימצה את ההליכים הפליליים נגדה או כל חברה קשורה אליה.

ממשרד המשפטים נמסר כי "ההחלטה להתקשר בהסדר עם חברת טבע התבססה על נסיבותיה הייחודיות של הפרשה בעניינה של החברה, ובין היתר על השיקולים הבאים: כאמור, החברה כבר שילמה סכומים ניכרים לרשויות אכיפת החוק בארצות הברית. מדובר בסכום עתק של חצי מיליארד דולר. סכום זה שולם בעקבות הסדר שנחתם בינה לרשויות ארה"ב, הדומה להסדר שנערך עתה בישראל. החברה שיתפה פעולה במהלך החקירה, ובעקבותיה יישמה בשנים האחרונות תכנית ציות מעמיקה, יסודית ומקיפה אשר נועדה להגן על החברה וחברות הבת שלה מפני הפרות עתידיות. בנוסף, החברה נקטה פעולות שכללו את סיום קשריה העסקיים הבעייתיים עם מספר גורמים חיצוניים, סיום העסקה של העובדים הרלוונטיים שהיו מעורבים בפעילות הפסולה, החלפת ההנהלה במספר חברות בנות והפסקת הפעילות במספר מדינות".

עוד צוין כי "יושם בחברה מבנה ארגוני גלובלי עם שרשרת ניהול המיועדת להפחית סיכונים. החברה דאגה כי עשרות אלפי עובדים יוכשרו בנושא ציות ואכיפה ויובהרו להם צעדים למניעת שחיתות, כחלק ממאמצי ההטמעה של תרבות ציות ואכיפה בחברה. עוד נלקח בחשבון מצבה של החברה, אשר עודנה מעסיקה עובדים רבים בישראל, והשלכות קשות אשר עלולות היו להיגרם לה לו היו נמשכים הליכי האכיפה כנגדה, זאת בשים לב גם למצבה הכספי הנוכחי ולהליכי ההתייעלות שהיא מבצעת. כחברה גלובלית, הרשעתה בפלילים של החברה כיום עלולה לגרום לה לנזקים משמעותיים".