היו"ר הזמני של בזק דוד גרנות יעמוד בראש ועדת האיתור למינוי מנכ"ל חדש במקומה של סטלה הנדלר, שהודיעה על פרישתה מהתפקיד, כך נודע ל"מעריב־השבוע". בוועדה יהיו חברים גם כמה חברי דירקטוריון נוספים, ובהם נציגי ציבור. קובי פז הוא ממלא המקום הזמני בתפקיד. יצוין כי מאחר שמדובר באחד התפקידים המאתגרים ביותר בתחום התקשורת רשימת המועמדים להחלפת הנדלר צפויה להיות ארוכה, ובשל לוח הזמנים הצפוף ועדת האיתור תחל את עבודת החיפוש באופן מיידי. הנדלר מסיימת את תפקידה בבזק ב־1 ביולי, והיא תהיה זכאית לקבלת מענק הסתגלות בגובה של שישה חודשי משכורת (סכום המוערך ביותר מחצי מיליון שקל).

עוד טרם פרישתה, המנכ"לית צפויה להתייצב מחרתיים במשרדי ההנהלה כדי לחתום על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה. יודגש כי הנדלר תחתום על הדוחות למרות החקירות המתנהלות נגדה במשטרה, מכיוון שבאופן מעשי היא הייתה האחראית למתרחש בבזק במהלך 2017. הדירקטוריון ידון מחרתיים באישור הדוחות, שבהתאם לאזהרת הרווח שפורסמה בשבוע שעבר, יצביעו על רווח של 1.2 מיליארד שקל (בגין הפחתת השווי של חברת הבת יס).

בתוך כך, האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה תתכנס ב־26 בחודש הבא כדי לדון בבחירת חברי דירקטוריון חדשים, ובכלל זה מועמדים לתפקיד דירקטור ציבורי ודירקטורים בלתי תלוי. מיטב דש שיגרה אתמול דרישה לפטר מיידית את הדירקטורים החיצוניים טלי סימול ומודי קרת בשל אחריותם לעסקת בעלי העניין עם יס. קבוצת אליוט, המייצגת כ־5% מבעלי המניות בבזק, בירכה אתמול על כינוס האסיפה ועל ההחלטה לרענן את הרכב הדירקטוריון, שבמתכונתו החדשה יחליט מי מבין המועמדים ייבחר ליו"ר קבוע. המועמדים הם דוד גרנות, היו"ר הזמני, שזוכה לתמיכת החברים החדשים, ושלמה רודב, שהוצג במקור כמועמד מטעם קבוצת ביקום, שבבעלות שאול אלוביץ'. יצוין כי מרבית מבעלי המניות מהציבור מעוניינים במועמדותו של גרנות לתפקיד.