שר האוצר משה כחלון ורשות החברות הממשלתיות חלוקים בדעותיהם בנוגע לתהליך הפרטת דואר ישראל. רשות החברות נוטה להמליץ על מכירה למשקיע פרטי ורק לאחר מכן הנפקה בבורסה. ואולם ל"מעריב־השבוע" נודע כי השר כחלון מעדיף להפריט את הדואר באמצעות הנפקת 20% ממניותיו בבורסה ולא דרך מכירתן למשקיע פרטי.

הסיבה לכך היא שמכירת המניות למשקיע פרטי עלולה לעורר מחלוקת על המחיר, בדומה לסאגה שהייתה בעת מכירת התעשייה הצבאית לקבוצת אלביט. כמו כן היא תחייב שינויים תקנוניים שיבטיחו שהרגולציה לא תהיה כרוכה בהחלטות העלולות לפגוע בדואר. כל זה לא יקרה אם יוחלט על הנפקה בבורסה. ההחלטה הסופית על הליך ההפרטה תתקבל בישיבת ועדת השרים להפרטה בעוד כשבועיים, ב־15 באפריל.

במקביל נערך הדואר להנפקת סדרת איגרות חדשה בבורסה בסכום הנאמד ב־50 מיליון שקל. בבורסה כבר רשומות למסחר איגרות חוב בהקף של 140 מיליון שקל, המשקפות תשואה של 4%. גיוס הסדרה החדשה ייעשה על סמך הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2018 הנערכים בימים אלה. הדוחות ישקפו את התוכנית העסקית של הדירקטוריון, בראשות חזי צאייג, הכוללת הצפת ערך של נכסי נדל"ן בשווי של מאות מיליוני שקלים, הנמצאים בעיקר באזור המרכז. בהסתמך על כוונה זו, ההנחה היא שדוחות הרבעון הראשון של 2018 משופרים.

את שנת 2017 סיימה חברת הדואר ברווח של 12.7 מיליון שקל - ירידה של 74% בהשוואה ל־2016. מהדוחות שפורסמו בסוף השבוע שעבר מתברר שהסיבות לירידה היו רווחים חד־פעמיים ב־2016 ממכירת נדל"ן שלא חזרו על עצמם, וגידול בתוצאות התפעוליות שהפחיתו את הרווח הגולמי. עיקר הגידול בהוצאות היה בתחומי הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, שהתייחסו בין השאר להקמת מרכז הסחר החדש במודיעין, להשקעות בציוד מתקדם ולרכישת כלי רכב היברידיים. מאידך, ההכנסות כמעט שלא גדלו והסתכמו ב־1.8 מיליארד שקל, כמו ב־2016. ההכנסות מסחר מקוון עלו ב־18.9%. את חברת הדואר מנהל דני גולדשטיין ויו"ר הדירקטוריון הוא חזי צאייג.

התוצאות העסקיות מצביעות על המשך ירידה בהכנסות משירותי הדואר המסורתיים, בהתאם למגמה כלל־עולמית. ההכנסות מיבוא חבילות גדל ב־18.9%. ב־2017 חילקה החברה 61.3 מיליון חבילות במשקל כולל של 10,800 טון, לעומת 51.3 מיליון חבילות ב־2016. במהלך השנה נחתמו שיתופי פעולה אסטרטגיים עם שופרסל, עם עזריאלי, עם חנויות פרטיות ובאחרונה גם עם חברת פז. הדואר מתפעל 1,200 נקודות מסירת חבילות בארץ.

"ב-2017 המשכנו ביישום תוכנית ההבראה, וזו הביאה לשיפור משמעותי בכל מדדי השירות", אומר צאייג, "אני מאמין שמימוש התוכניות העסקיות בשנים הקרובות ירחיב את פעילותנו לתחומי עיסוק נוספים ויתרום לצמיחה ולעלייה בהכנסות וברווחיות לאורך זמן".