הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה הערב (ראשון) את רשימת השינויים במחירי שוק הדירות שאינם נכללים במדד המחירים לצרכן. מן הנתונים עולה כי מזה חמישה חודשים לא התרחשה כל עליה במחירי הדיור ובמהלך החודש האחרון התרחשה ירידה של כ-0.2%. מדד מחירי דירות כולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי שינוי האיכות בתמהיל ובסוג הדירות).כאמור, מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2018 עד פברואר 2018, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2017 עד ינואר 2018, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2%. מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי ינואר 2018 – פברואר 2018, לעומת ינואר 2017 – פברואר 2017, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.8%. יצוין כי מדד מחירי דירות שפורסם אשתקד הוא לפני השינויים שהוכנסו בשיטת החישוב בחודשים האחרונים.מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2018 עד פברואר 2018, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2017 עד ינואר 2018, נמצא כי מדדי מחירי דירות לפי מחוזות השתנה כדלהלן: ירושלים (0.6%-)  צפון (1.4%), דרום (% 1.0-), תל אביב (0.4%), מרכז ( 0.9%-) ובחיפה (-0.1%). שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית שהשתתפו בחישוב מדד הדירות החדשות מהווה 18.1% בהשוואה לשיעורם בחודש הקודם שהיווה 19.5%.