בנק מזרחי טפחות ממשיך לצמוח: החברה פרסמה היום (שלישי) את הנתונים הכספיים לרבעון הראשון של השנה. בשלושת החודשים האחרונים הבנק רשם רווח נקי של 343 מיליון ש"ח, זאת לעומת 321 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנה שעברה, עלייה של 6.9%. כמו כן, ההון העצמי של מזרחי טפחות גדל לכ-13.9 מיליארד ש"ח, תוספת של קרוב ל-900 מיליון ש"ח לעומת השנה החולפת – עליה של 6.7%.עוד עולה מהנתונים כי האשראי לציבור צמח ברבעון הראשון ל-183.6 מיליארד ש"ח, עליה של 6.1% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-187.1 מיליארד ש"ח, גידול נוסף של 3.5%. בנוסף, בהתאם ליעד המרכזי של התכנית האסטרטגית להגברת המיקוד העסקי, הרחיב הבנק במהלך הרבעון את פעילותו אל מול העסקים הקטנים, הבינוניים והגדולים. הדבר בא לביטוי הן בהיקף האשראי שהעמיד לסקטור העסקי והן בהכנסות המימון מפעילות זו. כך, בין השאר, צמח האשראי לעסקים קטנים וזעירים ב-10.0%, לעסקים בינוניים זינק האשראי ב-20.4% ולעסקים גדולים עלה האשראי ב-6.8%, זאת בהשוואה לשנה שעברה.

בהתאם להרחבת הפעילות טיפסו הכנסות המימון במגזר העסקי ב-15.4% ביחס לתקופה המקבילה ב-2017, עם עליה דו-ספרתית: 13.2% בעסקים קטנים וזעירים, 14.3% בעסקים גדולים, וגידול חד של 20.8% בהכנסת מימון מעסקים בינוניים. אלדד פרשר מנכ"ל הבנק אמר בין השאר שהביצועים הכספיים של ברבעון הראשון של השנה מצביעים על המשך התרחבות פעילות הבנק.