בנק דיסקונט יציע לרכוש את בנק דקסיה בקרוב ל־10% מעל הונו העצמי, כך נודע ל"מעריב־השבוע". התמורה לעסקה תתבצע במזומן ובהחלפת מניות. בעלי המניות בדקסיה יקבלו חלק מהתמורה במניות בנק דיסקונט. בנק דקסיה נסחר בשווי של 550 מיליון שקל, המייצג את הונו העצמי. הבנקים האחרים, למעט מזרחי־טפחות, נסחרים מתחת להונם העצמי. בדיסקונט מאמינים שהעסקה תאושר בסופו של דבר, לא רק בפיקוח על הבנקים, אלא גם ברשות ההגבלים העסקיים. יש לציין כי גם בנק ירושלים מגלה עניין בעסקה. 
 
היום תתקיים פגישה ראשונה בין נציגי דיסקונט לנציגי דקסיה כדי לקדם את עסקת המיזוג. את בנק דקסיה ייצג המנכ"ל אוליבייה פיטוסי. בפגישה לא תשתתף מנכ"לית דיסקונט לילך אשר טופילסקי, אלא רק צוותי המשא ומתן. יש לציין כי הגופים המוסדיים המחזיקים בדקסיה לוחצים על ההנהלה לקדם את עסקת המיזוג. מדובר, בין השאר, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, ילין לפידות ופסגות. נתח מהותי של 4.8% מדקסיה מחזיקה קרן הגידור נוקד, שבניהול רועי ורמוס. בעל המניות הגדול ביותר בבנק הוא מרכז השלטון המקומי, המחזיק ב־6.5% ממניותיו ואף לוחץ להשלים את המיזוג. 
 
אתמול הוסר מכשול משמעותי למכירה, לאחר חתימת הסכם קיבוצי עם 50 מעובדי הבנק. במסגרת המיזוג יקבלו העובדים שיפרשו מהבנק 250% פיצויים. נוסף על כך הם יקבלו מענק מכירה בגובה ארבע־חמש משכורות. ההסכם קיבל את ברכת ההסתדרות. בבנק דיסקונט ובבנק דקסיה סירבו להתייחס לידיעה.