שוק הטלוויזיה הישראלי, שעבר מהפכה לפני כתשעה חודשים, חוזר לאט לאט למימדיו הטבעיים ואל עידן שני הערוצים המסחריים. עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על ההגבלים העסקיים, אישרה את המיזוג בין "רשת" לערוץ 10, לאחר שהבינה שאין תוחלת כלכלית וכי אחד מהערוצים עשוי להתמוטט.

אמרת שבמתכונת הפעולה הנוכחית של ערוץ 10, הוא כושל כלכלית, ולא היתה ברירה אחרת
"נכון מאוד, בדקנו את אופי הפעילות של הערוץ גם לפני הפיצול וגם לאחריו. הערוץ העיד על עצמו, שההיתכנות להמשך היא נמוכה מאוד, ולא קיימת בלי ערבויות והלוואות בעלים, וכעת אין נכונות מצד הבעלים לעשות את זה".

היו מקרים נוספים של כלי תקשורת בצרות כלכליות, בסופו של דבר תמיד נמצא רוכש
"במסגרת הבדיקות שלנו, זאת אחת השאלות הספציפיות שבדקנו, בדקנו איזה מאמצים עשו כדי למכור לגורמים אחרים, בדקנו מה ההיתכנות שיבוא רוכש כזה, דיברנו עם רוכשים בשוק, והמסקנה שלנו שהסיכויים הם הנמוכים ביותר". 
אין היתכנות אז שהמיזוג הזה יעלה בהצלחה. יכול להיות שכל העסק הזה נולד בחטא?
"אני רוצה להיות זהירה, אני לא משוכנעת שבשום סיטואציה שבעולם לא יכולים להיות שלושה ערוצים. יכול להיות שיהיה מצב כזה בהכנסות מפרסומות, אבל כשערוץ 10 נותר הקטן ביותר, היכולת שלו להתרומם היא נמוכה. "רשת" ו"קשת" חלקו חברת חדשות, והן נאלצות לשאת רק בחצי מהעלות, בעוד ערוץ 10 נושא על גבו חברת חדשות מלאה, על כל הוצאותיה. מה ששם אותו בנחיתות. בעולם הערוצים, ככל שיש לך פחות צופים, אז יש לך פחות כסף, ופחות הפקות. זה מעגל שמזין את עצמו".
עד כמה השיקול הזה של שיקול ערוצים, עד כמה הוא עמד כשיקול, כי זה לא שיקול כלכלי, אלא ערכי
"אנחנו רואים בחדשות, במוצר הזה, מוצר מאוד משמעותי עבור הצרכן ועבור המפרסמים, ובהחלט שיהיו כמה חלופות לחדשות, זה דבר שעמד לנגד עינינו. אחת הסיבות היא שזאת הדרך שלנו לשמר שני אפיקי חדשות מקבילים. אם ערוץ 10 היה מתמוטט, גם חברת החדשות היתה מתמוטטת, ואז היינו נשארים רק עם אחת מסחרית".
הוא היה רוצה לראות הרבה ערוצים, וזה לא אפשרי, איך תישמר התחרות?
"אני שותפה לרצון שיהיו כמה שיותר ערוצים, זה ראוי. אבל צריך להסתכל באומץ על המציאות ולאן הדברים הולכים. והמחשבה שאנחנו יכולים להיות בסיטואציה שיש רק "רשת" ו"קשת", שחולקות ביחד מהדורות יחדיו, ואת האקטואליה של חברת החדשות, זה היה מבחינתי סיטואציה לא אפשרית".
זאת רק תחילת הדרך
"ההחלטה עוברת כעת למועצת הרשות השנייה, היא צריכה להתייעץ עם ועדת הריכוזיות ותהליך רגולטורי, היא התנתה שלפני הביצוע, "רשת" תמכור את חלקה בחברת החדשות. על פי ההערכות, זה תלוי בצדדים עצמם, ובמועצת הרשות השנייה".