רשות החשמל ניצלה את המהומה התקשורתית בעקבות המלצות המשטרה להעמיד את ראש הממשלה בנימין נתניהו לדין בחשד לשוחד, כדי לדווח אתמול על המלצתה לייקר החל מ־2019 את תעריפי החשמל בשיעור חריג של 6%. מדובר בהתייקרות הגבוהה ביותר שהייתה בחמש השנים האחרונות. בעקבות כך, תחזור רמת תעריפי החשמל ארבע שנים לאחור, לזו שהייתה ב־2015. בעקבות כך, תעריף החשמל לצרכן הביתי יתייקר בכ־6% ויעמוד על 49 אגורות לקוט”ש.
 

בהנהלת רשות החשמל, בראשות ד”ר אסף אילת, מתרצים את ההחלטה בעליית מחירי האנרגיה. ברשות, האחראית על קביעת תעריפי החשמל, מסבירים שהתייקרות מחירי הדלק בעולם, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולר, ייקרה את תעריפי הגז הטבעי הנוזלי ב־37% ואת מחירי הפחם ב־10%. נוסף על כך, לטענת הרשות, כניסה מאסיבית של אנרגיה מתחדשת למשק החשמל, שכוללת בין השאר מתקנים סולאריים חדשים, המסובסדים על ידי חברת החשמל, ייקרה את התעריף ב־700 מיליון שקל ותרמה 3% להתייקרות.
 

כדי למנוע ייקור ב־3.5% נוספים, הוחלט ברשות להתעלם מעלויות נוספות, הנובעות מכניסתן לייצור של יחידות גדולות באנרגיה מתחדשת וגם מייקור מס הבלו הצפוי על הפחם. ההתייקרות צפויה לקרות למרות הרפורמה בחברת החשמל, שאמורה הייתה, לפחות לפי ההבטחות, להוזיל את התעריפים. אלא שהבטחות לחוד ומציאות לחוד, ומתברר שהרפורמה לא רק שלא הוזילה אלא כאמור ייקרה את העלויות.
 

ברשות החשמל טוענים שגם לאחר עדכון התעריף, מחיר החשמל בישראל יעמוד על ממוצע התעריפים ביחס למדינות העולם המערבי. עם זאת, יש לציין כי היקף הפסקות החשמל בישראל נחשב לגבוה ביחס לרמה העולמית. העלאת תעריפי החשמל היא קטלנית לא רק לגבי הצרכנים הפרטיים, אלא גם לגופים העסקיים ותשפיע לרעה על יוקר המחיה. זאת, מכיוון שחברות תעשייה וגופים אחרים ייאלצו בעקבות כך לייקר את מחירי המוצרים.
 

המלצת הייקור אינה סופית וכפופה לאישור שר האוצר משה כחלון ושר האנרגיה יובל שטייניץ. על פי ההערכות, כחלון ייאבק בכל כוחו למנוע את העלאת התעריפים הנעשית בעיתוי בעייתי ביותר - במיוחד אם יוחלט על הקמת הבחירות.