בנק ישראל, האחראי על יישום סעיפי החוק שאוסר על שימוש במזומן (ביחס לצ'קים), המליץ לציבור לנקוט מספר פעולות כדי למנוע את הפרת החוק בכל הנוגע לשימוש בצ'קים. החוק החדש אוסר על מתן צ'קים "פתוחים" שפרטי המוטב אינם רשומים עליהם.

במקרה שמדובר בשני אנשים פרטיים, המגבלה חלה על צ'קים בסכום העולה על 5,000 שקל. לא ניתן להסב צ'קים בסכום של עשרת אלפים שקל ומעלה אם
שמו ומספר זהותו של המסב אינם מופיעים בהם. כדי למנוע את הבלבול, בנק ישראל מעדכן את התקן שלפיו מודפסים צ'קים. בצ'ק המודפס ללא הגבלת סחירות (ללא ההדפסה על הצ'ק "למוטב בלבד") תופיע טבלה בצדו האחורי, שתנחה את המשלם או המקבל לגבי המידע שהם נדרשים לציין שם.


לצורך העניין יעדכן בנק ישראל את הדיווח בין הבנקים. צ'קים שיופקדו בבנקים למשמרת לפני כניסת החוק לתוקף ויוצגו לגבייה לאחר תאריך כניסתו לתוקף, לא יוחזרו גם אם לא יעמדו בהוראות החוק.

בנוסף חייב בנק ישראל את הבנקים להציע כרטיס דביט (לחיוב מיידי) לבעלי חשבונות עו"ש, אסר על גביית עמלה בגין פעולות בכרטיס הדביט, אסר על גביית עמלה עבור הכרטיס מלקוח שכבר יש ברשותו כרטיס אשראי וקבע שדמי הכרטיס יהיו נמוכים מאלו הנגבים עבור כרטיס אשראי.
לאחרונה החל הבנק בקמפיין הסברתי במטרה להגדיל את השימוש בכרטיס הדביט. בנק ישראל פועל במקביל להסרת החסמים וליצירת תשתית שתאפשר פעולות הן בדביט והן בכרטיס רגיל.

עוד יצוין כי המערכת הבנקאית יכולה כיום להציע ללקוחותיה שירותי הפקדת צ'קים מתקדמים בסלולר (בעמלה מופחתת) ולהגדיל את השימוש בצ'קים כאמצעי חלופי למזומן. בנוסף, מקודמת הקמתה של מערכת לסליקת תשלומים קמעונאיים מיידיים, שתאפשר העברות תשלומים ללקוחות ולבתי עסק בארנקים אלקטרוניים.

בתשלום המיידי הלקוח שמעביר את התשלום מחויב מיידית בסכום התשלום ומקבל התשלום מזוכה בו מיידית בדומה לתשלום במזומן. בשבועות הקרובים יפורסמו מסקנות שגיבש בנק ישראל לגבי שימוש באמצעי תשלום חלופיים.