מגדל שרשמה חודש שלישי בקרנות המסורתיות עם פדיון קטן, מובילה את הגיוסים בענף המחקות עם 311 מיליון שקלים ואחריה קסם שרשמה בחודש מרץ גיוס של 215 מיליון ש"ח. שתי השחקניות הגדולות של ענף המדדים רשמו החודש כ 65% מסך הגיוסים בענף המחקות.

ענף קרנות הסל ממשיך לחפש את זהותו ורושם גם החודש פדיונות, הפעם של 461 מיליון שקל.

באופן כללי מעניין לראות כי גם בחודש מרץ, הקרנות המחקות מסתמנות כמוצר ה"לוהט" של שוק ההון ובנוסף לכך, למרות הפדיונות שרשם ענף קרנות הסל, הרי שבסה"כ המוצרים עוקבי המדד ממשיכים לגייס בעוד המוצרים המנוהלים רושמים שוב פדיונות, אם כי קטנים.

יהיה מעניין לראות בחודשים הקרובים את המגמות בענף הקרנות המנוהלות, נוכח הכוונה של ענת גואטה והרשות לניירות ערך לפעול להפחתת מספר הקרנות המנוהלות בשוק ההון בישראל.

גיוסי קרנות נטו מרץ 2019גיוסי קרנות נטו מרץ 2019
*הנתונים במילוני שקלים ומתייחסים לגופים עיקריים בלבד