הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) את הכמות המבוקשת של דירות חדשות בשלושת החודשים האחרונים, כאלו שנמכרו או כאלו שאינן עומדות למכירה אך החלה בנייתן. על פי הנתונים, בין החודש דצמבר 2018 לפברואר 2019, עמדה הכמות על כ-10,310 דירות, כאשר כ-62.1 אחוז מהן היו דירות חדשות שנכמרו לציבור הרחב, ו-37.9 אחוז מהן היו דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. מדובר בעלייה של כ-16.3 אחוז במספר הדירות החדשות שנמכרו ביחס לשלושת החודשים הקודמים (ספטמבר-נובמבר 2018). לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים, מסתמנת באותה תקופה עלייה של 2.5 אחוז במספר הדירות שנמכרו. 
כמו כן, הנתונים משקפים ירידה של 16.4 אחוז במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן - ירידה של 12.1 אחוז לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים.

לדברי הלמ"ס, בסוף פברואר 2019 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-25,630 דירות, לעומת 26,680 דירות בסוף ינואר 2019 ו-27,100 דירות בסוף פברואר 2018, התקופה המקבילה בשנה שעברה. 

בראש רשימת היישובים בהם נרשמו למעלה מ-150 דירות שנמכרו במהלך החודשים דצמבר 2018-פברואר 2019 נמצאת נתיבות עם 513 דירות, לעומת 40 בלבד בספטמבר-נובמבר. הרצליה מיד אחריה עם 462, אור יהודה עם 423, יבנה 285 וירושלים 249. הרשימה המלאה: 


יישוב

3 חודשים אחרונים דצמבר 18-פברואר 19

3 חודשים קודמים ספטמבר 18-נובמבר 18

אחוז שינוי - דצמבר 18-פברואר 19 לעומת ספטמבר 18-נובמבר 18

סה"כ נמכרו

6,396

5,500

16.3

 

     

נתיבות

513

40

..

הרצלייה

462

172

168.6

אור יהודה

423

283

49.5

יבנה

285

159

79.2

ירושלים

249

224

11.2

רמת גן

229

172

33.1

פתח תקווה

229

175

30.9

תל אביב -יפו

211

267

-21.0

ראשון לציון

209

280

-25.4

חיפה

195

158

23.4

ראש העין

194

574

-66.2

רעננה

175

89

96.6

חולון

162

175

-7.4

נתניה

162

161

0.6

*טבלת הלמ"ס

מנתוני הלמ"ס עולה מגמת עלייה של 1.1 אחוז בממוצע בחודש בכמות המבוקשת של דירות חדשות, וזאת לאחר שנצפתה מגמת ירידה שנמשכה מחודש יוני 2016 בקצב של 1.3 אחוז בממוצע לחודש. 
 
בחינת נתוני המגמה של הדירות החדשות שנמכרו בחודשים האחרונים מראה כי מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה מחודש אפריל 2018 ב-2.7 אחוז בממוצע בחודש, לאחר תקופה ארוכה שנמשכה מיולי 2015 ועד מרץ 2018 ובה נצפתה מגמת ירידה בשיעור של כ-1.5 אחוז בממוצע לחודש.