הדוגמנית בר רפאלי תשלם מס בישראל על הכנסות בהיקף עשרות מיליוני שקלים בחו"ל בשנים 2009 ו-2010, כך לפי קביעת בית המשפט בלוד בלפני 12 ימים, שדחה את ערעורה של רפאלי. עוד על פי החלטת ביהמ"ש, לצדדים ניתנה אפשרות להגיש בקשות מטעמם לעניין זה. עורכי דינה של רפאלי הגישו בקשה לחסות חלקים מפסק הדין.

כזכור, בינואר העבירה פרקליטות מיסוי וכלכלה הודעה לדוגמנית־העל ולהוריה ציפי ורפי רפאלי כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע בגין שורה של עבירות מס. הוריה של הדוגמנית חשודים בהלבנת הון. מכתב החשדות עלה כי בשנים 2006־2007 הגישה דוגמנית הצמרת רפאלי דוחות לפקיד השומה, שבהם דיווחה שאינה תושבת ישראל ולא כללה בהם הכנסות שהרוויחה מעבודותיה בחו"ל. בשנת 2009 נחתם הסכם פשרה ולפיו ישולם מס בישראל בגין מלוא הכנסותיה של בר רפאלי בארץ ובעולם בשנים 2005־2007. על פי החשד הסתירו הדוגמנית ואמה מפקיד השומה הכנסות בסך כ־6 מיליון שקל.בהמשך, כך נטען, הקימה רפאלי חברות בחו"ל, פתחה חשבונות ברחבי העולם, והכנסותיה הוזרמו אליהם. בדוחות המס ובהצהרת הון שהגישו החשודים נטען כי אין לרפאלי הכנסה בישראל וכי היא כאמור תושבת חוץ. עוד עלה מהחקירה כי בדיוני שומה לגבי 2009־2012 מסרו החשודים לפקיד השומה מידע כוזב והסתירו ממנו מידע רלוונטי, וזאת במטרה להסתיר את זיקתה של הדוגמנית לישראל.ברשות המסים התחקו אחר הדיווחים הכוזבים לכאורה של הדוגמנית שעה שבמקביל העלתה בפני רשויות המס בארה"ב טענות שלפיהן היא איננה תושבת ארה"ב והיא מתגוררת בישראל. ברשות המסים טוענים כי ההכנסות שלגביהן נעשו פעולות ההסתרה עומדות על מיליוני שקלים מדי שנה בין 2009 ל־2012, ובסך הכל סכום ההכנסות שלא דווח עליהן נאמד ביותר מ־23 מיליון שקל.עוד נטען כי בשנים אלה בר רפאלי שכרה ורכשה דירות בישראל, אולם לנוכח חששן של הדוגמנית ואמה כי צעדים אלה עלולים לחזק את הרושם שמרכז חייה של רפאלי בישראל, הסתירו השתיים את שמה מרישומי הדירות תוך הצגת מצגים כוזבים לרשויות. בכתב החשדות נטען על ידי רשות המסים כי אמה של הדוגמנית חשודה בהשמטת הכנסות בסך כ־3 מיליון שקל מעמלות שקיבלה מפעילותה כסוכנת של בתה, וזאת באמצעות הפקדת העמלות בחשבונות בנק בחו"ל על שם הדוגמנית עצמה או חברות בשליטתה.הדוגמנית ואמה חשודות גם בעבירות של קבלת הטבות סלבס ובעסקאות חליפין שהניבו הכנסות במיליוני שקלים, מבלי שדווחו לרשויות כנדרש בחוק, לרבות מימון שכר דירה ורכש דירה ושימוש ברכבי יוקרה, בתמורה לפרסום ויחסי ציבור. להוריה של בר רפאלי מיוחסות גם עבירות של הלבנת הון, שכן הצהירו שהם הנהנים בחשבונות, כשבפועל הנהנית הייתה הדוגמנית. בפרקליטות מציינים כי לחשודים ניתנה אפשרות, כמקובל בחוק, לקיים שימוע בטרם תתקבל ההחלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.