העלייה החדה בתיירות לישראל והמחירים הגבוהים בבתי המלון גרמו לעלייה של 7% ברווחי מלונות התיירות בשנת 2019 ולסכום שיא של כ־11 מיליארד שקל. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), שפרסמה נתונים על הכנסות והוצאות המלונות בישראל. בלמ"ס ציינו, כי שיעור הרווח של בתי המלון מתוך סך הכנסות גדל מ־16% בשנת 2016, ל־18% ב־2017 ול־19% אשתקד.
 
בעוד בהכנסות בתי המלון חלה עלייה של 7%, בהוצאות נרשמה עלייה מתונה יותר, 6%, ורווח המלונות הגיע לכ־2.1 מיליארד שקל. בשנת 2018 היו בישראל 419 מלונות תיירים, ובהם 54 אלף חדרים. השנה הסתיימה עם שיא במספר כניסות התיירים לארץ – 4.1 מיליון, זינוק של 14% לעומת השיא הקודם שנרשם ב־2017.
 
במהלך 2018 לינות התיירים בבתי המלון גדלו ב־9% והגיעו לשיא של 11.6 מיליון. סך הלינות גדלו ב־4% והגיעו ל־25.2 מיליון, ותפוסת החדרים הממוצעת עמדה על 66%. יצוין כי בשנת 2001, עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, ההכנסות של בתי המלון צנחו בכ־25% וההוצאות ירדו ב־18%. גם ב־2002 המשיכו ההכנסות לקטון ב־11%, ושיעור הרווח צנח ל־4% בלבד. למרות זאת, בהמשך החלה מגמת גידול, למעט בתקופת המשבר העולמי ב־2009־2007.
 

מסקר התיירות עולה כי בשנת 2016 הגידול החד ביותר בהכנסות בתי המלון נרשם בהרצליה (17%), בעוד בתל אביב, חיפה ואילת נרשם גידול של 4%. לעומת זאת, הירידה הגדולה ביותר בהכנסות נרשמה במלונות ים המלח (6%).