השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר במחירים שוטפים עמד בחודש מרץ על 11,140 שקל בחודש, עלייה של 3% לעומת מרץ 2018. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה היום (חמישי) נתונים על השכר במשק. מספר משרות השכירים במשק הישראלי עמד על 3.078 מיליון, עלייה של 0.7% לעומת מרץ 2018.
 
בלמ"ס ציינו, כי 34% מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים, בהן השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק. השכר הממוצע ברוטו בהיי-טק, בענפי מידע ותקשורת, היה הגבוה ביותר במשק  - 24,053 שקל בחודש, בשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח – 21378 שקל בחודש.
שכר הברוטו הממוצע של המועסקים באספקת מים וחשמל, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת עמד על 18,446 שקל בחודש. הנתון כולל גם עובדים בחברת החשמל, במקורות ובמחלקות תברואה ברשויות המקומיות.
 

שכר הברוטו הממוצע בענפי התעשייה והחרושת עמד על 16,334 שקל בחודש, בשירותים מקצועיים. מדעיים וטכניים – 15,649, במינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי – 14,922, בענף הנדל"ן – 12,417, בשירותי תחבורה,אחסנה,דואר ובלדרות – 12,258, במסחר סיטונאי וקמעונאי ותיקון כלי רכב (מוסכים) – 9,675 שקל, בשירותי בריאות, רווחה וסיעוד – 8,843, בחינוך – 7,863, בחקלאות, ייעור ודייג – 7,513, בשירותי ניהול ותמיכה – 6,208, באומנות, בידור ופנאי – 6,195, בשירותים אחרים – 5,710 ובשירותי אירוח ואוכל – 5,323.
 
בלמ"ס ציינו עוד, כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר הן במחירים שוטפים והן במחירים קבועים. בחודשים ינואר-מרץ עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בשיעור של 4.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.5% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר. לעומת זאת, נתוני המגמה מצביעים על ירידה במספר משרות שכיר בינואר-מרץ בשיעור של 0.2% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 14%בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר.