משרד האוצר פרסם היום (ראשון) נתונים על הכנסות המדינה בשנת 2018 עם התמקדות על מס הקניה, שמתוכם ניתן להסיק נתונים על מגמות הצריכה של אזרחי ישראל. בשנת 2018, הסתכמו ההכנסות ממס קניה, כולל מוצרי דלק, ב-36.7 מיליארד ש"ח, עלייה ריאלית של 1.9% לעומת שנת 2017. בניכוי מוצרי דלק, הסתכמו ההכנסות ב-17.6 מיליארד ש"ח, עלייה ריאלית של 7.3% לעומת שנת 2017.

ההכנסות הגדולות ביותר ממס קניה קשורות לרכב ואלו הסתכמו ב 29.6 מיליארד שקל .19.1 מיליונים ממס קניה על דלק ועוד 10.5 מיליארד מס קניה על כלי רכב. המדינה גבתה עוד כ-10 מיליארד שקל מע"מ על כלי רכב שאינן כלולות בהכנסות מס קניה על כלי רכב כך שההכנסות הכוללות של המדינה מרכב באופן כללי הסתכם בכ 40 מיליארד שקל. יחסית לשנת 2017 העלייה במס הקנייה על הרכב והדלק לא היה רב מדי כאחוז אחד.

את ההכנסה השנייה בגובהה למדינה הביא הטבק. ההכנסות ממנו הסתכמו בכ-6.1 מיליארד שקל. מתוך זה מס הקניה על סיגריות הסתכם ב-5.16 מיליארד שקל, עוד 397 מיליון מטבק לגלגול והיתרה על מוצרי טבק אחרים בכלל זה סיגרים. הנתונים הרב שנתיים מצביעים על ירידה מתמשכת בצריכת סיגריות לנפש, מכ-78 חפיסות לנפש לשנה בשנת 1992 לכ-39 בשנת 2018. שיא ההכנסות ממס קניה מעישון סיגריות נרשם ב-2014 אז עמדו ההכנסות על 5.485 מיליארד שקל ומאז מורגשת ירידה בהכנסות.

ההכנסות ממיסוי הטבק לגלגול אמורות לעלות השנה בסכום של כ-400 מיליון שקל בעקבות החלטת בג"ץ שחייבה את שר האוצר משה כחלון להשוות את המס על הטבק לגלגול למס המוטל על סיגריות.

הכנסה משמעותית נוספת למדינה של כ-660 מיליון שקל נרשמה ב-2018 ממסי קנייה על משקאות אלכוהוליים.