מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש אוקטובר 2019. עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הלבשה והנעלה 6.9%, ירקות ופירות 2.0% ומזון 0.7%,בעוד ירידת מחירים נרשמה במיוחד בסעיף תרבות ובידור -1.2%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן באחוז אחד, ובשנים עשר החודשים האחרונים עלה ב-0.4%.
עוד פורסם היום (שישי) השינוי במחירי שוק הדירות, אשר אינו חלק ממדד המחירים לצרכן: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט 2019 – ספטמבר 2019 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2019 – אוגוסט 2019, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.2% ובכך השלימו עלייה של 1.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוגוסט 2018 – ספטמבר 2018).
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים אוגוסט 2019 – ספטמבר 2019 לעומת החודשים יולי 2019 – אוגוסט 2019, נמצאו עליות מחירים במחוזות ירושלים והמרכז 1.2% כל אחד; לעומתם ירידות מחירים נרשמו במחוזות: תל אביב -0.8%, חיפה -0.5%, דרום -0.3% וצפון -0.2%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוגוסט 2019 – ספטמבר 2019 לעומת אוגוסט 2018 – ספטמבר 2018, נמצא כי עליות מחירים בולטות נרשמו בעיקר במחוזות: צפון 3.5%, תל אביב 1.9% וחיפה אחוז אחד.
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן ירדו בחודשים אוגוסט 2019 – ספטמבר 2019 לעומת יולי 2019 – אוגוסט 2019 ב-2.4%. אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 49.7% בהשוואה ל-42.7% בתקופה הקודמת (יולי 2019 – אוגוסט 2019).
מהשוואות העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוגוסט 2019 – ספטמבר 2019 לעומת אוגוסט 2018 – ספטמבר 2018, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-5.4%.
המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקה לרכישת דירה עמד ברבעון השלישי של שנת 2019 על 1521.3 אלפי ש"ח. ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על 1577.2 אלפי ש"ח.