הממשלה ערכה היום (חמישי) משאל טלפוני על מנת לאשר תקנות שעת חירום (מענק סיוע לעצמאים), שיינתן באמצעות רשות המיסים לאוכלוסיות העצמאים, במסגרת צעדי הממשלה שהנחה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.

מהמסמך שאישרה הממשלה עולה כי למענק הסיוע יהיה זכאי עצמאי שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר, לשם סיוע בתקופת ההתמודדות עם הנגיף, אם הכנסתו לשנת 2019 לא עלתה על 240 אלף שקל בשנה, והכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 2,000 שקלים.

בדברי ההסבר צוין כי מדובר במהלך שהנו חלק מצעדי הממשלה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים ואוכלוסיית העצמאים, אשר הכנסתם ירדה בצורה חריגה בתקופת המשבר הכלכלי.

מענק סיוע לעצמאים by maariv on Scribd

ההחלטה היא שהמענק יעמוד על סכום של 65% מממוצע מחזור עסקאותיו של העצמאי לחודש בשנת 2018, אך לא יותר מ-6,000 שקלים חדשים, תוך הפחתה מסוימת לבעלי ההכנסות הגבוהות ביותר, מבין אלו הזכאים למענק. 

בנוסף, מוצע כי ישולם מענק נוסף במהלך חודש מאי 2020, ועיגונו לרבות התיקונים המוצעים בתקנות ייעשו באמצעות תיקוני חקיקה, ואולם לעצמאי אשר הכנסתו הממוצעת מעסק לחודש עולה על 16 אלף שקלים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-75% מהסכום שבו עולה הכנסתו הממוצעת מעסק לחודש על 16 אלף שקלים.