נתוני הלמ"ס: בצל הסגר שנמשך כחודש, במחצית השנייה של חודש ספטמבר מדד אמון הצרכנים ירד ל-29%-, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היום (שני). במחצית הראשונה של ספטמבר המדד עמד על 21%-, ובחישוב כולל של כל החודש המדד עמד על 25%-. בלמ"ס ציינו, כי במחצית השנייה של ספטמבר חלה החמרה בשניים מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד.

בנוסף, המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משקי הבית בשנה האחרונה, ירד ל-29%-, לעומת 21%- במחצית הראשונה של ספטמבר. עוד עולה מהנתונים, כי המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משקי הבית בשנה הקרובה עמד במחצית השנייה של ספטמבר על 7%, לעומת 4%- במחצית הראשונה. בלמ"ס ציינו עוד, כי החל מחודש מרץ ניתן להבחין בירידה בערך מדד אמון הצרכנים  ובמאזנים המרכיבים אותו.

תור לסופר, קורונה בפסח (צילום: אבשלום ששוני)תור לסופר, קורונה בפסח (צילום: אבשלום ששוני)

במרץ, עם החלת ההגבלות על האוכלוסיה בשל משבר הקורונה, ירד המדד ל-22%-, מ-6%- בפברואר. באפריל המדד ירד ל-31%- וגם לאחר הסרת הסגר הראשון והחזרה לשגרה הדרגתית בפעילות במשק, התקבלו ערכים משמעותיים לעומת השנים 2019-2016.

נתוני המעסיקים

שיעור המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם בשל סיבות הקשורות למשבר הקורונה, עמד בחודש ספטמבר על 12.4%, לעומת 9.8% באוגוסט. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים מסקר כוח האדם שנערך בספטמבר.

בלמ"ס ציינו, כי שיעור כוח העבודה, שהפסיק לעבוד בגלל פיטורים, או סגירת מקום העבודה מחודש מרץ והמועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות למשבר הקורונה, עמד בספטמבר, על רקע הסגר השני, על 14.2%, לעומת 11.3% באוגוסט. עם זאת, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה עמד על 4.2% במחצית השנייה של ספטמבר, לעומת 5.8% במחצית הראשונה.

מאידך, נרשם זינוק במספרם של המועסקים שנעדרו זמנית ממקום עבודתם בשל משבר הקורונה – מ-390.4 אלף במחצית הראשונה של ספטמבר ל-672.4 אלף במחצית השנייה של החודש (עם תחילת הסגר).