הקורונה פגעה במאזן הכלכלי של הבנקים, כך עולה מהדוחות הכספיים של הרבעון השלישי שפרסמו חמשת הבנקים הגדולים בימים האחרונים. הבנק היחיד שהצליח להגדיל את הרווח הנקי למרות המשבר הוא בנק הפועלים.

במהלך הרבעון חמשת הבנקים הגדולים הרוויחובמשותף סכום של 2.42 מיליארד שקל, ירידה של 6.45% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז הרוויחו 2.59 מיליארד שקלים ביחד.

כאמור, בנק הפועלים היה היחיד שהציג עלייה הברווחים, עם 816 מיליון שקלים, עלייה של 10.86% לעומת 736 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. אחרי בנק הפועלים, הבנק עם הרווח הכספי הגבוה ביותר היה לאומי, שהרוויח 750 מיליון שקל, ירידה של כשני אחוזים. בנק מזרחי-טפחות הגיע למקום השלישי עם רווח של 387 מיליון שקל, ירידה של 8.94%, בנק דיסקונט הרוויח 258 מיליון שקל, ירידה של 39.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ואילו הבינלאומי הרוויח 211 מיליון שקל, 10.6% פחות מהרבעון המקביל אשתקד.  

אך עם בוחנים את הרווח ביחס לגודל הבנק כלומר התשואה להון לבעלי המניות ולא על הרווח הכספי בשקלים התמונה משתנה והבנקים הרווחיים ביותר הם הבינלאומי ובנק המזרחי עם תשואה להון של 9.5%. בנק הפועלים שהגדיל את הרווח הנקי ברבעון השלישי מגיע למקום השני עם תשואה להון של 8.8%, לאומי עם תשואה להון של 8.4% בא אחריו, ובמקום האחרון דיסקונט עם תשואה להון של 5.5% בלבד.

התוצאות העסקיות שפורסמו בימים האחרונים גם מאפשרות לקבוע מי הבנק הגדול במדינה על פי היקף המאזן כלומר כל הנכסים ששל המוסד. בהקשר זה לאומי עומד בראש עם מאזן של 528 מיליארד שקל, במקום השני הפועלים עם 514 מיליארד, במקום השלישי מזרחי-טפחות שממשיך לעקוף את דיסקונט, עם מאזן של 347 מיליארד. דיסקונט עומד במקום הרביעי עם 288 מיליארד והבינלאומי סוגר את החמישיה עם מאזן של 137 מיליארד שקלים.