ועדת הכספים אישרה היום (שני) הקלה בתנאי קבלת המענק לפגיעה ממושכת עבור עסקים חדשים. במסגרת הדיון הוכנסו שינויים לעניין המענק החד-פעמי החדש, אשר יינתן לעוסקים שספגו במהלך המשבר פגיעה ממושכת.

הפגנת בעלי העסקים בתל אביב (צילום: אבשלום ששוני)

כזכור נקבע במסגרת מענק זה כי:

  • לעוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ₪ הפיצוי יוענק בהתאם לגובה הפגיעה בירידת מחזורו (בדומה למתווה הפיצוי בגין הוצאות קבועות), על ירידה במחזור של 25%-40%  - יקבל העוסק 3,000 ₪, על ירידה של 40%-60% - יקבל 5,000 ₪ על ירידה של 60% ומעלה – יקבל 9,000 ₪.
  • לעוסק עם מחזור עסקאות של מעל 300 אלף ₪, נקבע כי הפיצוי יהיה מחצית מסכום כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, בתנאי שסכום זה לא יפחת מ-9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪. לעניין עסק עם מחזור של 300 מיליון ₪ ומעלה, נקבע לבקשת הוועדה כי הפיצוי יהיה 60% מהסכום של כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, עד לתקרה של 50,000 ₪.
  • תנאי הזכאות הינם: עוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ש"ח יהיה זכאי למענק בגין ירידת מחזור של לפחות 25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. התקופה הקובעת לעניין ההשוואה לירידת המחזור לעניין מענק זה, הינה ה-1 למרץ 2019 עד לסוף 2019.

במסגרת הדיון היום, ולדרישת חברי הוועדה בדיון הקודם, הסכים משרד האוצר כי לעניין בעל עסק חדש, התנאי יהיה אם היה זכאי לשתי תקופות (במקום שלוש כאמור) ויותר של מענקי הוצאות קבועות, מה שצפוי להכניס לגדר הזכאות לפיצוי החדש, עסקים חדשים רבים יותר.

סעיף נוסף שנקבע היום, קובע כי במידה וסך כל הסכומים הנ"ל: מחזור העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין תקופה זו ובתוספת המענק החדש עבור פגיעה ממושכת, יהיו בגבוה של למעלה מ-90% ממחזור העסק בתקופה המקבילה בשנת 2019, אזי יהיה העסק זכאי ל-65% מסכום המענק לפגיעה ממושכת.