רשות המסים החלה לאחרונה במהלך יזום רחב היקף למימוש זכויות מס של ניצולי שואה, ולקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה מפרסמת הרשות נתוני ביניים שלפיהם הושבו עד כה במסגרת מהלך זה כ־4 מיליון שקל ל-125 ניצולי שואה שאותרו על ידה.

הנתונים עד כה מראים כי החזר המס הממוצע עומד על כ-13,600 שקל, והחזר המס הגבוה ביותר על 840,995 שקל. משרד מס הכנסה חיפה הוא השיאן בכמות ניצולי השואה שהשיב להם מס – 71 ניצולים, ומשרד מס הכנסה כפר סבא הוא השיאן בסך ההחזר, שעומד על סכום כולל של 1,090,851 שקל.

במסגרת המהלך הרשות פנתה לכ־600 ניצולי שואה שאותרו על ידה ברחבי הארץ, בעקבות מידע שהתקבל מהרשות לניצולי שואה, כמי שאינם מממשים את זכאותם להטבות מס בשל נכות רפואית מזכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים. אחר כך היא קראה להם להגיש בקשות להחזרי מס על שנים קודמות. מדובר בניצולי שואה שהגישו בעבר דוחות או בקשות להחזר מס אולם לא כללו את הנכות הרפואית, וכן ניצולים שלא הגישו דוחות כלל.

בימים הקרובים צפויה הרשות לפנות לכ־100 ניצולי שואה נוספים ולעדכן אותם כי באפשרותם להגיש בקשה להחזר מס בשל נכות רפואית מזכה. נוסף לכך, בכוונתה לשלוח מסרונים ולהתקשר שוב לאותם ניצולי שואה שטרם מימשו את זכאותם וטרם הגישו בקשות להחזרי מס או דוחות מתקנים, למרות פניות בכתב ושיחות הסבר טלפוניות.