האפשרות שנתן בנק ישראל ללקוחות למחזר משכנתאות החל מיום ראשון הקרוב בריבית מופחתת מכניסה לדריכות את הבנקים, ובמיוחד את מזרחי טפחות - הגדול בתחום המשכנתאות. ל"מעריב" נודע שההנהלה בראשות משה לארי מבקשת מהעובדים להתגייס למשימה יוצאת דופן זו. אולם העובדים הציגו מספר תנאים, שפורטו על ידי יו"ר ועד העובדים דניאל דהן מכתב לעובדים שהופץ, חרף בקשת ההנהלה.

יו"ר הוועד קובל על כך שההנהלה דורשת לעבוד בשעות ובימים לא מקובלים וללא תמורה הוגנת. "כל הבנקים סגרו אחרי הצהריים ואנחנו היחידים שהיינו פתוחים. בנקים אחרים פחות היסטריים מבנק מזרחי", כתב. "ההנהלה דורשת מכל העובדים להיכנס מתחת לאלונקה ולסייע, אבל על הדרך דורשת לעבוד שעות נוספות מרובות, לפתוח את הסניפים מעבר לשעות המקובלות (ואף בשעות הערב המאוחרות), להגיע לעבודה ביום החופשי ועוד", הוסיף.

לדבריו, הוועד הודיע שההנהלה אינה רשאית לאלץ לעבוד שעות נוספות ואינה רשאית לדרוש לעבוד ביום החופשי. עבודה ביום החופשי תתאפשר רק במקרים חריגים ובכפוף לאישור מוקדם של העובד. הוועד דורש להוסיף את רכיב השעות הנוספות להפרשות לפנסיה ולקבל בונוסים. יו"ר הוועד: "הגיעו אלינו שמועות שההנהלה מתכננת לשלם לעובדים בונוסים קטנים יותר מאשר בשנה שעברה. בבירור שערכנו מול ההנהלה לא הוכחשה עובדה זו. ההנהלה ציינה שבשנה שעברה הבונוס שניתן היה גבוה מהמקובל ואינו משמש כבסיס לבונוס השנה. אנחנו הבנק היחיד שעבד בסגר האחרון בפיצול".

"התנהגות ההנהלה משקפת את האטימות ועצימת העיניים למאמצים המיוחדים שעשו העובדים בשנת הקורונה, תוך שהיא מנצלת לרעה את מסירותם ורואה בהם לא יותר מאשר פס ייצור או בורג קטן, הנמצא בתחתית סולם העדיפויות בבנק", ציין עוד. "לא נסלח להנהלה שבשנה מיוחדת זו, שצפויה להיות רווחית יותר מאשר לבנקים האחרים, מותירה אותנו מאחור". דאן מסר ל"מעריב": "העובדים מוכנים לתת כתף ובשנה האחרונה התאבדו על העבודה. אולם כשיש מאזן טוב והעובדים נותנים את הנשמה, רצוי שההנהלה תשלם על כך".

ממזרחי טפחות נמסר בתגובה: "כבנק המוביל את הענף, אנחנו מעריכים שצפויה התגברות בפניות של לקוחות למחזור משכנתאות ומצפים שהעובדים יירתמו לתת מענה מיטבי ללקוחות. מובן שאין 'חובת התגייסות', וברור שהבנק יתגמל עובדים על עבודה נוספת. כל ניסיון לנצל באופן ציני את האירוע הזה כדי להעלות טענות ודרישות מן הגורן ומן היקב, דינו להידחות על הסף".