ועדת המחירים בנושא הפיקוח על מחירי הלחם פרסמה היום (חמישי) את המלצותיה, לפיהן יש לבטל את הפיקוח על מחירי הלחם במדינה. עמדה זו נתמכת גם על ידי רשות התחרות שייעצה לוועדת המחירים בתהליך.

הוועדה המליצה לעבור לפיקוח במודל של מעקב שוטף אחר מצב השוק. עמדה זו מבוססת על ההצדקות הקיימות בחוק לקיומו של פיקוח, ועל חסרונותיו של מנגנון פיקוח מחירים, שעלול להוביל בטווח הבינוני-ארוך לעליות מחירים, לדחיקת מתחרים מהשוק, לשחיקה באיכות המוצרים הנמכרים, ומכאן גם לפגיעה בציבור הצרכנים והצרכניות.

בשלב זה הוועדה יוצאת לשימוע ציבורי על ההמלצות ומאפשרת לציבור להעביר התייחסות. לאחר קבלת ההערות וניתוחן, הוועדה תפרסם המלצה סופית לשר האוצר, אביגדור ליברמן ולשרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי. לאחר עיון בהערות הציבור יידרשו השרים לקבל החלטה בנושא בהתאם לקבוע בחוק, תוך שימת לב להשפעת הצעד על יוקר המחיה  ועל הצרכנים והצרכניות הישראליים.

נכון להיום, הלחמים עליהם יש מחיר מפוקח הם: כיכר לחם אחיד, לחם אחיד פרוס, כיכר לחם לבן, לחם לבן פרוס, חלה מלבנית (חשופה). לפי נתוני הוועדה, היקף הצריכה של הלחמים המפוקחים ירד בעשרות אחוזים בשנים האחרונות.