התוצר המקומי גולמי זינק ברבעון השני של 2021 בשיעור של 15.4% בחישוב שנתי, לעומת הרבעון הראשון של השנה - כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מפילוח נתוני הלמ"ס עולה, כי התמ"ג עלה ברבעון השני של השנה בשיעור של 12.4% ללא מיסים נטו על הייבוא. התמ"ג העסקי עלה בשיעור חד עוד יותר של 19.8%. זינוק של 36.3% נרשם בהוצאה על צריכה פרטית (עלייה של 23.3% בצריכה הפרטי למעט מוצרים בני קיימה).

עוד עולה מהנתונים, כי ברבעון השני חלה עלייה של 9.7% בהשקעות בנכסים קבועים, עלייה של 4% בהוצאה לצריכה ציבורית, עלייה של 18.1% ביצוא הסחורות והשירותים ועלייה של 15.8% בייבוא הסחורות והשירותים.

בלמ"ס ציינו כי העלייה החדה ברבעון השני של השנה באה בעקבות הסרת מרבית המגבלות שהוטלו בשל הקורונה וחזרה לפעילות כמעט רגילה של המשק. זאת, לאחר התכווצות ברבעון הראשון של השנה, בשל מגבלות הקורונה (הסגר השלישי שהחל בסוף דצמבר 2020 ונמשך עד לתחילת פברואר).

בלמ"ס ציינו עוד, כי בנוסף חלה עלייה משמעותית בייבוא מכוניות הנוסעים (המיסים על הייבוא הם חלק מהתמ"ג), נתון שהעצים את העלייה בתמ"ג לעומת הרבעון הראשון של השנה. עוד עולה מהנתונים, כי ברבעון השני של השנה התמ"ג עלה בשיעור של 15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ברבעון השני נרשמה לעומת אשתקד עלייה של 14% בתמ"ג ללא מיסים על הייבוא, עלייה של 17.9% בתמ"ג העסקי, עלייה של 22.5% בהוצאה לצריכה פרטית (עלייה של 19.1% בצריכה הפרטית למעט מוצרים בני קיימה).

בנוסף, נרשמה עלייה של 16.4% בהשקעות בנכסים קבועים, עלייה של 3.8% בהוצאה לצריכה ציבורית, עלייה של 22.2% בייצוא הסחורות והשירותים ועלייה של 26.9% בייבוא הסחורות והשירותים.

שר האוצר, אביגדור ליברמן: "את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. נתוני האבטלה מוכיחים שהמשק הישראלי נמצא במגמת התאוששות מהירה הודות לצעדים שאנו נוקטים ובהם שינוי מתווה החל"ת ומתן סיוע דיפרנציאלי לאלו הזקוקים לו. ההשקעה שלנו בצעדי מנע לסגר תביא להמשך האצת הצמיחה, הגדלת שיעור התעסוקה ושיפור הפריון במשק".