שוק הנדל"ן למגורים רותח: בחודש יולי נמכרו יותר מעשרת אלפים דירות, מספר שככל הנראה נשאר זהה בחודש אוגוסט. לפי נתונים שפורסמו על ידי הלמ"ס ב-14 באוגוסט, מחירי הדירות הכלליים קפצו ב-8% בחישוב שנתי ואילו מחירי הדירות החדשות עלו ב-12.5%.

הנהירה של הציבור לרכישת דירות מעלה את המחיר, משום שבניגוד לגידול בביקושים - ההיצע לא רק שלא עולה אלא יורד. העלייה בביקוש לדירות והעלייה במחירן מתבטאות גם בשוק המשכנתאות ולפי נתונים שבנק ישראל פרסם היום הרתיחה בשוק הנדל"ן למגרים מרתיח גם את שוק  המשכנתאות.  

תראו את המספרים: בחודש אוגוסט נלקחו 8,622 משכנתאות, מספר שמשקף עליה של 4.16% לעומת החודש הקודם ו-87.4% לעומת חודש אוגוסט של שנת 2020. חודש אוגוסט הנוכחי גם משקף קפיצה של 130.5% לעומת חודש אוגוסט 2019, כלומר עלייה חדה מאוד גם ביחס לחודש שלא הושפע ממגפת הקורונה.

מספרים גבוהים נרשמו גם בהיקפן הכספי של המשכנתאות שכן בחודש אוגוסט היקפן הכספי בהסתכם ב-11.849 מיליארד שקלים, עלייה של 2.92% לעומת יולי, עלייה של 77.3% לעומת חודש אוגוסט  2020 ועלייה של 98.49% לעומת אוגוסט של שנת 2019.

התנהלות שוק הנדל"ן על רקע העלייה בביקושים, והירידות הקלות בהתחלות בנייה וגמר בנייה ככל הנראה ימשיכו להעלות את מחירי הדירות. הביקושים המוגדלים לדירות יתבטאו גם במספר המשכנתאות והיקפן הכספי, שכן בסופו של דבר רוב רוכשי דירות ממנים את רכישתם באמצעות נטילת משכנתא.