החלטת ועדת הכספים להעלאה מדורגת, שתתבצע לאורך 11 שנה, של גיל הפנסיה לנשים מ־62 ל־65, עדיין לא חיסלה את הגירעון בעמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות.מבדיקת "מעריב" מתברר כי בעקבות העלאת גיל הפרישה גירעון קרנות הפנסיה יצומצם מ־5 מיליארד שקל ל־2 מיליארד שקל.

מדובר בחריגה מתקרת הגירעון המותרת, העומדת על 0.65% מנכסי הקרנות. ההחלטה עדיין טעונה את אישור הכנסת ותובא להצבעה בשבוע הבא. ללא העלאת גיל הפרישה, היה צורך בקיצוץ של 1.09% בזכויות של מאות אלפי המבוטחים. בעקבות ההחלטה הקיצוץ יופחת ל־0.7%, אך כדי למנוע גם אותו, האוצר יצטרך להזרים לקרנות כחצי מיליארד שקל.

דיונים בנושא מתקיימים בין הנהלת עמיתים בראשות המנכ"ל אפי סנדרוב לבין הממונה על שוק ההון באוצר ד"ר משה ברקת ונציגי אגף התקציבים באוצר. הנהלת עמיתים הציעה מספר פתרונות שכללו בין השאר את האצת לוח הזמנים להעלאת גיל הפרישה לנשים או ניתוק מנגנון ההצמדה לביטוח הלאומי, אבל אלה לא התקבלו באוצר משיקולים פוליטיים, והצדדים עדיין מנהלים משא ומתן מתקדם לפתרון הבעיה כדי למנוע את הקיצוץ בזכויות.

משא ומתן מתקדם לפתרון הבעיה. מנכ"ל עמיתים אפי סנדרוב. צילום: יח"צ
משא ומתן מתקדם לפתרון הבעיה. מנכ"ל עמיתים אפי סנדרוב. צילום: יח"צ


שר האוצר אביגדור ליברמן וח"כ חיים כץ (שריכז את הטיפול בנושא עוד בהיותו שר העבודה והרווחה) התחייבו לפתור את הבעיה ללא צורך בקיצוץ נוסף. אם אכן יושג סיכום בין הצדדים, הנהלת קרנות עמיתים תצרף את הסיכום לדוחות האקטואריים שיפורסמו ב־30 בספטמבר ותבהיר לראשונה שלא יהיה צורך בקיצוץ.

גיל הפרישה עומד היום על 67 לגברים ו־62 לנשים, כאשר העלאת גיל הפרישה לנשים ל־65 הייתה כרוכה בסדרת הטבות עבור נשים העובדות במקצועות שוחקים לקראת גיל הפרישה, כמו העלאת הזכאות לדמי אבטלה ל־350 יום, העלאת תקרת מס ההכנסה השלילי והעלאת ההכנסה הנוספת מעבודה (המכונה דיסריגארד) שלא תחייב קיזוז מקצבת הזקנה.

מנכ"ל עמיתים אפי סנדרוב: "מתנהל דו־שיח חיובי עם האוצר כדי למצוא פתרון ולמנוע את הפחתת הזכויות אבל אין עדין החלטות סופיות. תאריך המאזן הוא ה־30 בספטמבר, ואם עד אז יימצא פתרון ניתן לכך גילוי. בשלב זה, הממונה על שוק ההון עדיין לא נתן הוראה לביטול הפחתה הזכויות".