מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1% בחודש אוקטובר 2021. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה שעלה ב-3.6%, תרבות ובידור שעלה ב-1.1% ומזון שעלה ב-0.9%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שירדו ב-2.5% ותחבורה שירד ב-1.1%. 

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.6% ובשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2021 לעומת אוקטובר 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.3%.
 
בנוסף לכך, מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.2% בחודש אוקטובר 2021. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף "חומרים ומוצרים - סך כולל" שעלו ב-0.6%

מתחילת השנה עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-4.8% ובשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2021 לעומת אוקטובר 2020) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-5.2%. מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.8% בחודש אוקטובר 2021.

כמו כן, עליות מחירים בולטות נרשמו במוצרי נפט מזוקק שעלה ב-7.0%, מוצרי הלבשה שעלו ב-6.5%, משקאות שעלו ב-2.0% ומוצרי גומי ופלסטיק שעלו ב-1.8%. 

מתחילת השנה עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-11.2% ובשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2021 לעומת אוקטובר 2020) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-11.9%.
 
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט 2021 – ספטמבר 2021 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2021 – אוגוסט 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.7% ובכך השלימו עלייה של 9.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020). 

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים אוגוסט 2021 – ספטמבר 2021 לעומת החודשים יולי 2021 – אוגוסט 2021, נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: דרום 1.6%, צפון ומרכז 1.5%, כל אחד וחיפה 1.0%; לעומתם נרשמו ירידות מחירים במחוזות הבאים: תל אביב 0.3% וירושלים 0.1%.

נדל''ן בהרצליה (צילום: גיל יערי, פלאש 90)נדל''ן בהרצליה (צילום: גיל יערי, פלאש 90)

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוגוסט 2021 – ספטמבר 2021 לעומת אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז (11.9%), ירושלים (9.9%), צפון (9.6%), דרום (9.0%), תל אביב (8.8%) וחיפה (8.1%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם ירדו בחודשים אוגוסט 2021 – ספטמבר 2021 לעומת יולי 2021 – אוגוסט 2021 ב-1.2% ובכך השלימו עלייה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 23.7% בהשוואה ל-20.6% בתקופה הקודמת (יולי 2021 – אוגוסט 2021). 

המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקה לרכישת דירה עמד ברבעון השלישי של שנת 2021 על 1,680.4 אלפי ש"ח. ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על 1,685.2 אלפי ש"ח.