ייעוץ מקצועי: Clarity Capital

 המודל בוחן את השינויים בביצועיהם של בתי ההשקעות בטווח הבינוני. הוא אינו מנבא תוצאות עתידיות.

 1. נבחרו 11 קטגוריות מרכזיות של מוצרי השקעה ארוכי-טווח בהם מיוצגים מרבית בתי ההשקעות. המסלולים הינם מסלולי מניות, אג"ח וכלליים של קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, חסכון לילד וגמל תלוי גיל.
   
 2. כל קטגוריה מייצגת פרופיל השקעה ורמת סיכון נתונה. בכל קטגוריה, נבחנו תשואות מוצרי ההשקעה המובילים של בתי ההשקעות בטווחי זמן של 36 חודשים, 12 חודשים ו-6 חודשים. דירוג מוצרי ההשקעה בקטגוריה התקבל משקלול דירוג המוצרים בטווחי הזמן הללו לפי המשקולות 50%, 35% ו-15%, בהתאמה.
   
  שיטה זו מאפשרת לייצר איזון בין ביצועים ארוכי-טווח לבין שינויים בטווח הקצר. על מנת לייצר בסיס הוגן להשוואה בין מוצרים המנוהלים בידי בתי השקעות שונים, בתוך כל קטגוריה נוטרלו מוצרי השקעה אשר היקף הנכסים המנוהל בהם הנו קטן באופן חריג יחסית למקובל בקטגוריה ו/או שאורך היסטוריית הביצועים שלהם הנה קצרה. לדוגמא, בקטגוריית השתלמות כללי, לא נכנסו לדירוג קרנות המנהלות פחות ממילארד ש"ח.
   
  דירוג מעריב-וואלה: אלה בתי ההשקעות המצטיינים בישראל

 3. הדירוג הכללי של בתי ההשקעות נקבע תוך שקלול דירוגם על פני קטגוריות המוצרים השונות. המשקולות נקבעו על בסיס יחס המשקף את חשיבות כל אחת מהקטגוריות בשוק החסכון ארוך-הטווח: היקף הנכסים המנוהלים בה על-ידי כל בתי ההשקעות כאחוז מסך כל הנכסים המנוהלים בסך הקטגוריות. לדוגמא, הקטגוריה הגדולה ביותר מבחינת סך הנכסים המנוהלים הינה השתלמות כללי והיא מהווה משקל גבוה בשקלול הציון הסופי יחסית ליתר הקטגוריות. מנגד, קטגוריית חסכון לכל ילד, אשר בה סך נכסים נמוך, מקבלת משקל נמוך יותר בהשוואה ליתר הקטגוריות.
 4. החל מדירוג חודש מרץ 2022 עודכנה מתודולוגיית המודל:

  *תקופת המדידה הוארכה מ-36 חודשים ל-60 חודשים זאת מאחר ולמרבית הקרנות והקופות במודל הצטברה היסטוריית תשואות של 60 חודשים.
  *בוצע שינוי באופן חישוב הציון עבור קופות ו/או קרנות ששווי נכסיהן היה חריג (קטן) באופן יחסי לגודל הממוצע בקטגוריה ביותר משנה אחת מתוך חמש שנות המדידה, במטרה להבטיח יצירת בסיס השוואה הוגן בין המתחרים לאורך כל תקופת המדידה. עבור קופות/קרנות אלו, חישוב הציון המשוקלל הינו לפי 15% לביצועים של 6 החודשים אחרונים, 60% לביצועים של 12 החודשים האחרונים ו-25% לביצועים של 36 החודשים האחרונים.

ערן פלג- אסטרטג ראשי ומאור לוי- מנהל ההשקעות של Clarity Capital (צילום: אריק סולטן)
ערן פלג- אסטרטג ראשי ומאור לוי- מנהל ההשקעות של Clarity Capital (צילום: אריק סולטן)