ענקית הקמעונאות שופרסל דיווחה לפני דקות אחרונות על סיום תפקידו של היו"ר, יקי ודמני, שהודח בפועל על ידי הדירקטוריון. ועדת הדירקטוריון החליטה שלא להמליץ עליו לוועדת הדירקטוריון והוא נאלץ להודיע על סיום תפקידו. מדובר בזעזוע לא פשוט לחברת שופרסל שנותרה ללא יו"ר דירקטוריון, וללא מנכ"ל.

בעקבות כך, הוחלט למנות כיו"ר זמני את רן גוטפריד, שהודיע לעובדי החברה על ההתפתחויות האחרונות. בדרמה בשופרסל מעורבים גם הגופים המוסדיים המחזיקים בשליטה בחברה ובראשן חברת הפניקס ומגדל שהביעו אי שביעות רצון מהמתרחש שם.

המשקיעים המוסדיים, יביאו לצירוף דירקטורים חדשים שייתכן שאחד מהם ייבחר לתפקיד היו"ר. אחד השמות המוזכרים הוא איציק אברכהן, המנכ"ל הפורש של החברה. על רכישת השליטה בשופרסל מתמודדים מספר גופים, עקב ההתפתחויות האחרונות, דירקטוריון החברה לא ידון באף אחת מההצעות, עד אחרי כינוס האספה הכללי של בעלי המניות בחודש מאי.