הליך משפטי מורכב ומשמעותי בין חברי קבוצת הרכישה "יונייטד שרונה" (בשמה הנוכחי – בסר בשרונה), שהחל בשלהי שנת 2017, הגיע לסיומו, עם מתן פסק בוררות יסודי ומקיף של הבורר, שופט בית המשפט העליון בדימוס) צבי זילברטל.  

במסגרת הליך הבוררות, תבעו חברי קבוצת הרכישה (באמצעות נציגות הקבוצה) כ-20 חברי קבוצה המכונים "המפרים" – חברי קבוצה שעשו דין לעצמם ולא שילמו לקופת הקבוצה את התשלומים הנדרשים מכל חבר קבוצה, ואף סירבו לחתום על הסכם המימון של הקבוצה.  

סירובם של המפרים לשלם קשור בטענתם לפיה החברה שארגנה את הקבוצה בראשית דרכה (ולימים הוחלפה בקבוצת בסר), הציגה להם מצגי שווא שונים בקשר לפרויקט עם כניסתם לקבוצה, באופן המקנה להם את הזכות לביטול הסכם השיתוף ו"השתחררות" מהקבוצה.    

עתה ניתן פסק הבוררות בהליך, המתפרס על 93 עמודים, ובמסגרתו התקבלו טענות הקבוצה, ונקבע כי אין תוקף להודעות הביטול ששלחו המפרים, וממילא הם חברי קבוצה לכל דבר ועניין.  

משכך, קבע הבורר כי  על המפרים לשלם לקופת הקבוצה את מלוא התשלומים שכל חבר קבוצה נדרש לשלם, וכן לחתום על הסכם המימון של הקבוצה. בנוסף, השית הבורר על הנתבעים תשלומי ריבית לקבוצה, פיצוי מוסכם, והוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. המשמעות הכספית הכוללת של כל האמור מסתכמת בסך של כ–15 מיליון שקלים וכן הוצאות משפט בסך כולל של קרוב למיליון שקלים. 

בבוררות נקבע כי: "המסקנה העולה מן הדיון עד כה היא, שהנתבעים לא הוכיחו את טענותיהם בקשר להטעיה ותרמית במעשי המארגן והנציגות, ולא הראו כי עומדת להם עילת ביטול כלפי המארגן. כן לא הראו הנתבעים כי במעשי המארגנים והנציגות נפלו ליקויים ופגמים מהסוג המקים להם עילת ביטול כלפי חברי הקבוצה. משכך, מתייתר הדיון בשאלה האם במצב בו הוטעו הנתבעים על ידי המארגנים, קמה לנתבעים עילת ביטול של הסכם השיתוף כלפי יתר חברי הקבוצה. עם זאת, ולמעלה מן הצורך, אתייחס בקצרה לגופה של טענה זו".

הנתבעים הפרו את הסכם השיתוף בסירובם לפעול על פי הוראותיו ובמסירת הודעות ביטול, ולפיכך זכאית הקבוצה לסעדי אכיפה ופיצויים. נוכח האמור, נדחית התביעה שכנגד המבוססת על ההנחה שביטול הסכם השיתוף נעשה כדין.

פסק הבוררות מבוסס על קביעה מהותית ותקדימית בתחום קבוצות הרכישה, לפיה גם אם הטענות למצגי השווא כנגד המארגן הקודם של הקבוצה (טרם כניסת המארגן הנוכחי – מקבוצת בסר) היו מוכחות כנכונות, לא היה בכך כדי להקנות לחברים המפרים את הזכות לביטול הסכם השיתוף, המסדיר את מערכת היחסים שבין חברי הקבוצה לבין עצמם.  

עיקרון יסוד בקבוצת רכישה הוא עיקרון השותפות היזמית, הקושר את כלל חברי הקבוצה, השותפים יחד ברכישת הקרקע ובבניית הפרויקט. כך, גם אם לטענת מי מחברי הקבוצה הוא הוטעה על ידי גורם שלישי הוא זכאי, לכל היותר, לתבוע את הגורם שהטעה אותו, אך הוא מחוייב במקביל להמשיך לקיים את הוראות הסכם השיתוף, ולבצע את התשלומים לקופת הקבוצה בדיוק כמו שאר חברי הקבוצה.  על רקע האמור, הרי שעל פניו לקביעות בפסק הבוררות יש השלכות רוחב על מפרים נוספים בקבוצה. 

את הקבוצה ייצגו עוה"ד ניר מילשטיין, ניר סברוב ונתן לרנר ממשרד שניצר גוטליב סאמט ושות'.  את הנתבעים 1-9 ייצגו עוה"ד איתי לסקי ואלי פיטרו, את הנתבעים 10-13 ייצגו עוה"ד איתן ארז ויואב בן פורת.   

נחשון קיויתי יו"ר קבוצת ב.ס.ר מסר: "לאחר שקבוצת ב.ס.ר נטלה על עצמה להוביל ולנהל את קבוצת הרכישה לפני 4 שנים נמצא הפרויקט בבנייה נמרצת עם וודאות תכנונית, היתר בניה סופי. חברת אלקטרה בנייה (הקבלן המבצע) בונה את כל הפרויקט בשלב אחד. הפרויקט הינו ענק מבחינת היקפו וכולל 3 מגדלים המתנשאים ל-40 קומות כל אחד וכולל 420 דירות, כ-8,000 מ"ר שטחי משרדים, כ-4,000 מ"ר שטחי מסחר, כ4,000 מ"ר מבני ציבור מעל 5 קומות מרתפי חניה, ועוד שימור של 3 מבני טמפלרים במתחם הפרויקט. הפרויקט ממוקם במיקום הטוב ביותר בעיר ובלב הפועם של תל-אביב, ואני מאמין שלכשיסתיים והשותפים יקבלו את יחידותיהם , הם יהנו מפרויקט איכותי עם מפרט גבוה והצפי להערכתי שמחירי המכירה יגיעו למעלה מ-55 אלף ש"ח מ"ר". 

נחשון קיויתי (צילום: אייל יצהר)נחשון קיויתי (צילום: אייל יצהר)

היקף ההקמה של הפרויקט כולל רכישת הקרקע מעל כ-2.6 מיליארד שקלים.  קרן קרדיטו מלווה פיננסית את הפרויקט ומעניקה אשראים לקבוצת הרכישה. אדריכלי הפרויקט משרד משה צור אדריכלים ומשרד סיטי בי – 2 אדריכלים.

נציגות הפרויקט המלווה את הפרויקט לצידה של קבוצת בסר מסרה "פסק הדין שניתן לקבוצת השותפים המפרים הוא בהחלט משמעותי עבור כל שותפי קבוצת הרכישה ועשה צדק עם השותפים העומדים בהתחייבויותיהם כלפי הפרויקט אשר מימנו בינתיים את המפרים ונשאו בהוצאות השוטפות של הקמתו".

מעורכי הדין פיטרו ולסקי נמסר: "הגם שמרביתה המוחלטת של התביעה, שהוגשה על סכום של 53 מיליון ש"ח נדחתה, מדובר בפסק בוררות מצער, אשר תחת מתן ההגנה המתחייבת לנפגעי קבוצות רכישה מפני שלל כשלי השוק בתחום פרוץ זה, נותן גושפנקא דווקא להנצחת פרקטיקות פסולות של מעשי הטעיה והונאה, המשעבדות את נפגעי הקבוצה לגחמות גורמים חסרי אחריות. בכל הכבוד, כאשר בפרויקט מגורים חלות התייקרויות של כ-70%, כל קביעה לפיה המארגנים פעלו כשורה ובמקצועיות בתכנון התקציב אינה עומדת במבחן המציאות. לפיכך, אנו מצרים על פסק הבורר, ומוצאים לנכון להדגיש כי התביעות נגד מארגני הקבוצה, חב' מינהל מגורים בראשות מוטי פלד, בעילות הטעיה ותרמית, ממשיכות להתברר בבית משפט, שיאמר את דברו. עוד יודגש, כי פסק הבורר חל על קבוצה קטנה המחזיקה ב-4 דירות בלבד, ואילו מרבית נפגעי הקבוצה שהשתתפו בהליך הגיעו זה מכבר להסכם פשרה, במסגרתו הוחזר להם רוב כספם, לאחר שנציגות הקבוצה וחב' בסר השכילו לותר ויתורים כואבים ומרחיקי לכת מבחינת הקבוצה, ועל כך תודתנו לנציגות ולמר קיוותי".