בשורה לקבלנים: באירוע לציון כניסת העובדים מהודו לענף הבנייה וקליטתם בישראל שנערך במתחם הסתדרות הלאומית במודיעין נמסר כי עד חודש יוני יגיעו לישראל עשרת אלפים עובדי בנייה מהודו. באירוע השתתפו שר הפנים, שר השיכון, שר העבודה, יו"ר ועדת הפנים ויו"ר ההסתדרות הלאומית.

 אלדד ניצן יו"ר התאחדות תאגידי כ"א זר בענף הבנייה: "כיום מועסקים בענף הבנייה 25 אלף עובדים זרים בלבד והמטרה היא להביא 40 אלף עובדים. העובדים מהודו יצילו את ענף הבנייה מקריסה כלכלית בגלל היעדרות עובדים הפלסטינים. העובדים מהודו יסייעו למתן את מחירי הדיור".