הוועדה שהייתה אמורה לקצר את הליכי התכנון ולהאיץ את הבנייה למגורים, אישרה פחות מאחוז וחצי (1.4 אחוז) מתוך 2600 התכניות שאושרו במוסדות התכנון בשנים 2015-2012 ולמרות שהיא עובדת כבר ארבע שנים, בפועל לא נבנתה עד כה אפילו יחידת דיור אחת, כך עולה מדוח של החברה להגנת הטבע.עוד עולה בדוח כי מתוך 244 אלף יחידות הדיור שאושרו בשנים אלה במוסדות התכנון, פחות מ-30 אלף (12 אחוז בלבד), אושרו בווד"ל ומתוכן רק 6.5 אחוז הן דירות קטנות ופחות מ-2 אחוז בלבד מיועדות להשכרה. כמות יחידות הדיור הגדולה ביותר שאושרה באותן שנים, היא במחוז דרום - 8400, מחוז חיפה – 5700 ומחוז דרום נפת אשקלון – 5500. במחוז תל אביב אושרו 1100 יחידות דיור בלבד ובמחוז ירושלים רק 400. את הדוח כתבו אסף זנזורי ואיתמר בן דוד והוא יופץ השבוע לגורמים הרלוונטיים במשרד האוצר, במינהל התכנון, ברשויות המקומיות, במועצות האזוריות, בכנסת, במוסדות התכנון ועוד.בחברה להגנת הטבע מציינים כי המסקנה העולה מהדוח היא שאם רוצים לקצר את הליכי התכנון, ניתן וצריך לחזק ולשפר את מוסדות התכנון הקיימים - ועדות התכנון המקומיות והמחוזיות - אשר כורעות תחת העומס שנובע מחוסר בכוח אדם ומתקציבים בלתי מספקים, ולא להקים ועדה חדשה שרק תיצור עוד בירוקרטיה, סרבול וכפילות במערכת התכנון."יש לשמור על מערכת תכנון יעילה ודמוקרטית שאינה מבוזרת - במקום להקים עוד ועוד מוסדות והליכי תכנון חדשים, יש להוסיף משאבים לגופים הקיימים ולייעל את עבודתם. תכנון כולל הוא אמצעי הכרחי להבטחת ניהול יעיל של משאב הקרקע ושמירת איכות החיים ואיכות הסביבה בישראל", אמרו.לדבריהם, הפתרון הרצוי למצוקת הדיור הוא מימוש של מלאי יחידות דיור מאושרות, אשר מעוכבות בשל חסמים שונים. זאת, על בסיס חיזוק משאביהן של ועדות התכנון הקיימות ועידוד הליכי התחדשות עירונית".בחברה להגנת הטבע קוראים לכנסת לפעול לביטול חוק הווד"לים ומסבירים כי "אחד הכשלים המרכזיים של יישום החוק, הינו שהוא מתמקד רק בקיצור הליך התכנון כפתרון למשבר הדיור, ונמנע מטיפול בחסמים העיקריים של תחום הבנייה והדיור; פתרונות תחבורתיים, תשתיות ביוב ומים ועוד. ועדות כדוגמת הווד"לים והוותמ"ל, מפרידת את התכנון מהביצוע והרישוי, דבר שיוביל לחסמים בשלב הביצוע ובכך, מציגות מצג שווא של פתרונות קסם ומגלגלות את הבעיות בקידום היצע הדירות משלב התכנון לשלב הרישוי והביצוע. אין פתרונות קסם למצוקת הדיור ולא צריך לקדם רפורמות שגוזלות כסף וזמן. במקום זה יש לחזק ולשפר את המנגנון התכנוני הקיים".