שוק הדירות של ישראל ממשיך להתקרר: הלמ"ס מדווח היום (חמישי) על ירידה בביקוש לדירות בשלושת החודשים האחרונים, בין חודש מרץ-מאי 2018. בחודשים אלו, עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות על כ-8,480 יחידות, ירידה של 9.7% לעומת שלושת החודשים הקודמים, דצמבר 2017 עד פברואר 2018. בחינת הנתונים מראה כי מגמת הירידה נמשכת מאפריל 2016, בקצב של 1.3% בממוצע לחודש. הירידה מתבטאת לדוגמה ב-4,220 דירות באפריל 2016, מול כ-3,010 דירות במאי 2018. 

לפי הנתונים ניתן לראות כי הביקוש לדירות הינו פחות או יותר אחיד בכל המחוזות, מלבד ירושלים, שכן בתקופה המדוברת כ-28% מהכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, כ-18% היו בכל מחוזות הצפון ותל אביב, ואילו 9% בלבד במחוז ירושלים. 
כמו כן, הנתונים מראים כי הדירות שנמכרו מהוות מעל 70% מהכמות המבוקשת של דירות חדשות בכל אחד ממחוזות תל אביב, המרכז וחיפה. לעומת זאת, במחוז הצפון הדירות שנמכרו מהוות 22% בלבד. כעת החלו בנייתן של 190 דירות בקבוצות רכישה, כמות הנחשבת גדולה יחסית. 

עם זאת, על אף הירידה המגמתית נראה כי בחודש מאי ישנה התאוששות לעומת החודש הקודם, עם גידול של 19.4% וביקוש של 1,959 דירות, זאת לעומת 1,640 בחודש אפריל הקודם.