עובד באתר בנייה באשקלון נפל אתמול מגובה שתי קומות לתוך פיר, ונפצע קשה. כמעט מדי יום פועלי בניין נפצעים ועשרות נהרגים מדי שנה, אבל בממשלה עסקים כרגיל. בשבוע הבא עתידה ההסתדרות להכריז לראשונה סכסוך עבודה כללי במגזר הציבורי על רקע ההפקרות באתרי הבנייה בישראל. הצעד יאפשר לה לשתק שירותים חיוניים במשק אם הממשלה לא תיענה לדרישה להסדרת את הענף הפרוץ, שבשנים האחרונות גובה כ־50 קורבנות מדי שנה. 
עד כה נהרגו השנה באתרי הבנייה 30 בני אדם. החקירות ממושכות, היזמים והקבלנים ומנהלי הפרויקטים שלהם אינם נושאים באחריות, האכיפה מגוחכת ואינה מרתיעה והאתרים נסגרים במקרה הטוב למספר ימים וממשיכים לעבוד. 
את מרב האש סופג לאורך השנים מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה, אבל בהסתדרות מבינים היטב את מה שארגוני זכויות עובדים והעובדים עצמם מתריעים עליו כבר שנים – הממשלה כולה נושאת באחריות למחדל. רק השנה התעכבה שוב הקמת יחידה משטרתית ארצית לענף הבנייה בשל ויכוח תקציבי בין משרדי העבודה וביטחון הפנים, ויכוח אחר ניטש בין משרדי הכלכלה והעבודה על האחריות להטמעת תקני פיגומים, בין משרד הבינוי והשיכון ורשם הקבלנים שבאחריותו לבין משרד העבודה לא קיים כמעט ממשק עבודה, האוצר לא שש לתקצב פרויקטים ששר העבודה והרווחה חיים כץ מעוניין לקדם בנושא, שר האוצר שהוא גם האחראי על מטה הדיור, מינהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל, לא מתייחס בשגרת העבודה שלו למחדל המתמשך ומי שאמור לרתום את כל הכוחות למאמץ משותף בנושא – משרד ראש הממשלה, כלל לא מעורב בסוגיה. 

דן ורשבסקי, יו"ר ועד המנופאים הארצי: "אי אפשר להאשים את המפקח המסכן של משרד העבודה בשטח, כי אין לו סמכויות מרתיעות, אין לו אמצעי מעקב על יישום הסנקציות ואין לו מטה שמסייע לו במעקב ובאכיפה חכמה. לפקח עירייה יש כבר יותר סמכויות, ככה שהבעיה היא קודם כל אמצעי ההרתעה ורק אחר כך מספר המפקחים. הם לא יכולים להשבית אתר בנייה לחודש ולא לשבוע ואת הקנסות הקבלנים סופגים. דווקא כלפי שר העבודה חיים כץ יש לי פחות טענות כי לפחות יש עם מי לדבר והוא שר העבודה הראשון מזה שנים שלפחות מנסה לעשות משהו". 
ל"מעריב" נודע כי בימים אלה מתכנס לראשונה בצמרת משרד האוצר צוות עבודה לנושא, בעקבות הלחץ של יו"ר ההסתדרות, בניסיון לייתר את ההכרזה על סכסוך העבודה בשבוע הבא. כמי שמכירים היטב את המחדלים באתרי הבנייה ניסחו בוועד המנופאים רשימת דרישות שלהם למו"מ עם האוצר. אף שכלל לא בטוח שההסתדרות עצמה תילחם על יישום מלוא הדרישות הללו, בשל ההבנה לגבי עלותן הגבוהה לממשלה ומורכבות השינוי המערכתי שהן דורשות, בוועד טוענים כי זו הדרך היחידה להבטיח את עתיד הבטיחות בענף. 
בסביבתו של שר האוצר דוחים בתוקף את ההאשמות ואומרים ל"מעריב": "בעיות הבטיחות באתרי הבנייה לא נעלמות מעיניו של שר האוצר ובימים אלה אנחנו דנים בדרישות ההסתדרות להסדרת הנושא ובכלל זה גם בסוגיות ההרתעה והאכיפה. לא כל הסמכויות בנושא נמצאות בידי שר האוצר ותקציבי מינהל הבטיחות במשרד העבודה גדלו מאד בתקופתו. את השר כחלון אי אפשר להאשים שלבו גס באובדן חיי אדם באשר הוא וכלפי המשפחות השכולות, הפצועים והנכים המשתקמים מתאונות עבודה באתרי בנייה. אין כל קשר בין חובתו של השר כלפי בוחריו להגדיל את ההיצע בשוק הדיור לבין הצורך שגם הוא רואה בשיפור תנאי הבטיחות באתרי הבנייה".