סקירת מחירי הדיור רבעון ראשון 2019, שהוכנה על ידי מומחה הנדל"ן, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר אוהד דנוס, מצביעה על גידול של 20% בהיקף מכירת הדירות ברבעון הראשון של 2019 בהשוואה לרבעון הראשון של 2018. ביחס לרבעון האחרון של 2018, מדובר בגידול של 12%. דנוס מציין שסקירה הוכנה לפי אותם עקרונות סטטיסטיים ששימשו בעבר לסקירת הנדל"ן של השמאי הממשלתי. שיטת החישוב שונתה בהוראת שר האוצר משה כחלון, מכיוון שלטענתו היא עיוותה את הנתונים בשטח.
 
בסקירה לא כלולות דירות בנות 5 חדרים ומעלה, הן בשל ריבוי שטחי הצמדה כגון גגות וחצרות, והן בשל השונות ברמת הבנייה שלהן שחלקן בנויות ברמת גמר גבוהה. גם דירות בנות 3 חדרים ומטה לא נסקרו, שכן קיים בהן מיעוט יחסי של עסקאות ברוב הערים. דירות בנות 4 חדרים בבנייה רוויה הן המוצר השכיח בשוק הדירות העירוני. סקירת מאות עסקאות מאפשרת זיהוי מספק של מגמת השינוי במחיר.

על פי הנתונים המבוססים על 3,270 עסקות ב־16 ערים, מחיר הדירות ברבעון הראשון של 2019 עלה בממוצע ב־0.7% נומינלית לעומת הרבעון הרביעי של 2018, אולם ביחס לרבעון הראשון של 2018, מדובר בירידת מחיר של 0.3%. ברבעון הראשון של 2019 חלה ירידת מחיר לעומת הרבעון הקודם בחמש ערים מתוך 16 שנבדקו. המחירים בשש ערים עלו, ואילו בבאר שבע, הרצליה, חיפה, מודיעין וראשון לציון נותרו המחירים ללא שינוי.

"הסקירה אינה מביאה בחשבון את נתוני מחיר למשתכן". דנוס, צילום: פוטו גדי"הסקירה אינה מביאה בחשבון את נתוני מחיר למשתכן". דנוס, צילום: פוטו גדי

 
עליות מחירים היו באילת, הרצליה, חולון, ירושלים, כפר סבא, רחובות ורמלה. עם זאת, בשום עיר לא חל שינוי דרסטי במיוחד. בתל אביב, ירושלים, אשדוד וחיפה, נצפו פערי מחיר בולטים בין אזורי היוקרה לבין האזורים הזולים יותר.   "לא ניתן לאבחן קו מגמה ברור, אם כי התגברות כמות העסקאות מלמדת על תחילת ירידה מהגדר של הציבור הרחב", כותב דנוס, "עם זאת, הסקירה אינה מביאה בחשבון את נתוני מחיר למשתכן, שאינם משקפים את מצב השוק הריאלי".
 

ההתעוררות בביקוש מתבטאת גם בגידול של 2% (5.28 מיליארד שקל) במשכנתאות שלקח הציבור בהשוואה למרץ 2018. יש לציין כי דוחות חברות הבנייה וכן נתוני הלשכה המרכזית לססטיסטיקה סותרים את הנתונים של דנוס (ייתכן שהסיבה היא ההבדל בשיטת החישוב). לפי נתוני הלמ"ס שפורסמו בשבוע שעבר נרשמה ירידה של 11.4% במכירת הדירות בהשוואה לרבעון האחרון של 2018, ומספרן הרבעוני עמד על 10,140 דירות.
 
עם זאת, בחודש מרץ נרשמה התאוששות, ומספר הדירות החדשות שנמכרו גדל. גם נתוני אפריקה מגורים שפורסמו בשבוע שעבר מלמדים על האטה בהיקף מכירת הדירות החדשות, אם כי ברמת המחירים לא חלה ירידה. מכירת הדירות החדשות במסגרת מחיר למשתכן מהווה כיום 32% מסך היקף מכירת הדירות.