רשות המיסים עדכנה את מס הרכישה לדירת מגורים החל מעסקאות שבוצעו לאחר ה-16 בינואר. המשמעות המעשית היא הפחתה בסכום של מס הרכישה, שכן שווי הדירה לחישוב יעלה, ועד לדירה ששווה 1,744,505 לא ישולם מס רכישה כלל.

שיעור המס על שווי של מעל ל-1,744,506 ועד 2,069,205 יהיה 3.5%, על שווי הדירה העולה על 2,069,205 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 5% על השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8% על השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

במקרה של דירת מגורים נוספת, אם בשנת 2019 שולם מס בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,194,225 שקלים ממחיר הדירה, הרי שמעתה ישולם מס בשיעור זה על חלק השווי שעד 5,340,425 שקלים. על חלק השווי העולה על 5,194,225 בשנת 2019 והעולה על 5,340,425 שקלים בשנת 2020 - מדרגת המס היא בשיעור 10%.

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל עד ה-15.1.2021:
1. על חלק השווי שעד 1,744,505 ש"ח – לא ישולם מס
2. על חלק השווי העולה על 1,744,505 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 2,069,205 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 5%
4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%
5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%