חברת פרי נדל"ן, שהוציאה אל הפועל בשנים האחרונות עסקאות להקמת כ-3,000 יחידות דיור, משרדים ומסחר במסגרת פרויקטים יזמיים וארגון וניהול קבוצות רכישה, הגיעה להבנות עם עמית גריידי, הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, לגבי 10 קבוצות רכישה שיזמה בעבר. במסגרת ההבנות, החברה תתקן ליקויים כפי שהועלו ע"י הממונה על חוק המכר באופן שבו יבטיח את חברי קבוצות הרכישה בהתאם להוראות החוק וכפי שהורה הממונה. מאז שנת 2018 החברה הפסיקה לפעול בארגון וניהול קבוצות רכישה חדשות וכיום כל הפרויקטים החדשים אותם יוזמת החברה מתנהלים במודל יזמי מסורתי בלבד. 

בחודש אוגוסט 2019 פרסם מר עמית גריידי, הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, עשרה תבחינים מרכזיים שלפיהם על פי עמדתו יש לבחון את פעילות קבוצות הרכישה על-מנת לברר אם הן פועלות באופן העולה בקנה אחד עם הוראות חוק המכר ("הבטחת השקעות").
במקביל החל משרד הבינוי והשיכון בבדיקה של פעילות קבוצות רכישה גדולות ועל חלקן הטיל קנסות דרמטיים.

במהלך החודשים האחרונים נערכו מספר פגישות בין נציגי קבוצת פרי והממונה על חוק המכר ונבדקה התנהלותן של חלק מקבוצות הרכישה המנוהלות על ידה. הממונה הצביע על מספר נושאים שלשיטתו יש לתקן בהתנהלות הקבוצות ובהתאם קבוצת פרי בחרה להימנע מניהול הליכים מנהליים מיותרים ולעמוד בכל דרישות הממונה, קלה כחמורה, על אף שהדבר הצריך מתן הטבות בשיעור של מאות אלפי ₪ לקבוצות הרכישה. בין היתר התחייבה החברה לממן יועץ משפטי נוסף לכל קבוצה, לא להשתתף בהצבעות של הקבוצות, לממן יועץ מימון לחלק מהקבוצות ועוד. לאור שיתוף הפעולה המלא בין הצדדים והפעולות בהן נוקטת החברה לעמידה בהוראות הממונה על חוק המכר, הודיע הממונה לחברה על הטלת קנס מופחת של – 800,000 ₪ בלבד. 

בחברה ציינו כי: " אנו מברכים על השינויים אותם מקדם מר גריידי בענף אשר משמעותם היא מתן ביטחון רב יותר בעסקה בהתאם לחוק הבטחת השקעות. את ההליך מולנו הוא ניהל בלב פתוח ועם נכונות לשמוע ולסייע . עם זאת החברה מציינת כי הממונה על חוק המכר הוא רגולטור מטעם המדינה ואת כל הנושאים המשפטיים והחוזיים היא מסדירה ישירות מול חברי הקבוצה. החברה עדכנה את הממונה כי משנת 2018 היא אינה מארגנת יותר קבוצות רכישה חדשות ובהתאם להבנות מולו פועלת החברה בימים אלו להציע לחלק מהקבוצות אותן ארגנה בעבר מתווה שבו יובטחו להם ערבויות חוק מכר".