נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלים כי היקף התחלות הבנייה ירד בשנה האחרונה ב־9.5% לכ־49.8 אלף דירות. עוד עולה מהנתונים כי ברבעון השלישי של השנה דווקא נרשם גידול של 19.4% בהתחלות הבנייה, ואלה הסתכמו ב־11.7 אלף דירות. בשל הנתונים של השנה החולפת גוברים החששות לעלייה אפשרית במחירי הדיור, כאשר סימנים מקדימים לכך כבר נראו במדד נובמבר, שבו עלו המחירים ב־0.4%. 

בעקבות מגמה זו פנה אתמול אלדד ניצן, יו"ר התאחדות תאגידי כוח זר לענף הבנייה באיגוד לשכות המסחר, לשר הביטחון בני גנץ בדרישה להימנע מטרפוד הצעה המאפשרת יבוא עובדים זרים לענף: "רק תוספת מיידית של עובדים זרים בענף הבנייה תמנע עלייה במחירי הדיור", מדגיש ניצן.

גנץ טרפד את ההצעה שאמורה הייתה לעלות בישיבת הממשלה בסוף השבוע האחרון, בשל הצורך להסדיר את נושא מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות בארץ. בתגובה פנה ניצן לשר וציין בין היתר כי "מבלי לגרוע מהצורך החשוב להסדיר את ענף החקלאות, קיים צורך קיומי לענף הבניין, המחייב אישור דחוף של ההצעה המתחשבת בצורכי ענף הבניין".

לדבריו, אם לא תתקבל החלטה כלשהי, תרד בסוף השנה מכסת העובדים הזרים המאושרת (בהתאם להחלטות ממשלה קודמות) ל־8,000. עוד הוסיף כי בשל מצוקה וחוסר משמעותי בעובדים זרים, לוחות הזמנים להשלמת פרויקטים מתעכבים.