שוק הדיור ממשיך להתקרר. בשלושת החודשים האחרונים, בין דצמבר 2017 לפברואר 2018 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות על כ-9,210 יחידות, ירידה של 4.8% לעומת שלושת החודשים שקדמו להם. גם בתוך התקופה של שלושת החודשים, נרשמה ירידה בין חודש לחודש. בפברואר נמכרו 1622 דירות לעומת 1747 בינואר ו-1978 בדצמבר. 

מדובר במגמה מתמשכת, שכן ב-12 החודשים האחרונים, בין מרץ 2017 לפברואר 2018, נרשמה ירידה של 20.4% במספר הדירות החדשות שנמכרו, השוואה ל-12 החודשים הקדמים (מרץ 2016-פברואר 2017). 

ההתקררות בשוק הדיור גם בא לידי ביטוי בגידול במלאי הדירות החדשות הלא מכורות שכן בסוף חודש פברואר עמד על 23,426 יחידות לעומת 22,838 בחודש ינואר.

כ-33% מן הדירות החדשות בתקופה מרץ 2017 -פברואר 2018 נמכרו במחוז המרכז, כ%17 בכל אחד מהמחוזות חיפה ותל אביב ואילו במחוז צפון וירושלים נמכרו כ-8% ו-7% בהתאמה.