שנתיים להגעת הקורונה לארץ: הממשלה החליטה היום (רביעי) כי מדינת ישראל תעבור מ'מצב חירום בשל הקורונה' ל'מצב בריאותי מיוחד'. ההצעה של יו"ר ועדת החוקה, ח"כ גלעד קריב (העבודה) תועבר לוועדה זו לאישורה. תוקף ההכרזה בהצעה: החל מ-2.3.22 עד ה-2.6.22.
 
בחוק הקורונה החדש יש חיזוק של הפיקוח הפרלמנטרי, דרך הבחנה בין "מצב חירום בשל נגיף הקורונה", שיחול בתקופה של גל קורונה, לבין "מצב בריאותי מיוחד" שיחול בין גלים. עד היום היה בחוק רק מצב חירום אחד, שהכרזה עליו הייתה תנאי להטלת כלל ההגבלות המעוגנות בחוק.

ב"מצב בריאותי מיוחד" - הפיקוח הפרלמנטרי יהיה דומה יותר למקובל בפיקוח על תקנות רגילות שמביאה הממשלה- התקנות יובאו לוועדה שישה ימים לפני מועד הכניסה לתוקף, וייכנסו רק אם יקבלו אישור פרלמנטרי מראש. בנוסף, לא תוכל הממשלה להתקין תקנות סגר או תקנות החלות במדינה כולה וקובעות למשל: סגירת אולמות אירועים, מסעדות, חנויות ועוד. 

ב"מצב החירום בשל נגיף הקורונה" - הפיקוח הפרלמנטרי דומה לזה המקובל כיום, כך שתקנות שתתקין הממשלה מכוח החוק יכולות להיכנס לתוקף גם בלא אישור ועדה מראש, וניתן לאשרן בדיעבד בוועדה או במליאה. אמנם פרק הזמן שנתון לוועדה לדון בתקנות בטרם ייכנסו לתוקף יוארך מ-24 ל-48 שעות.

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ קריב מסר: "סיום מצב החירום הוא בשורה חשובה לאזרחי ישראל ולדמוקרטיה הישראלית. אני מברך את הממשלה על ההחלטה. המעבר בין שני המצבים ישקם את הפיקוח הפרלנטרי על עבודת הממשלה, ויחזיר את הדמוקרטיה הישראלית לשגרת ההתנהלות הנדרשת. לממשלה תיוותר היכולת להגיב במהירות וביעילות לכל התפתחות ואיום חדשים, אך ארגז הכלים שהממשלה תפעיל יהיה מידתי ומותאם בקפדנות למצב התחלואה".